حاضر جدید در کنار اول: مکالمه تقریبا رایگان همراه خود ۵ مشترک تولید دیگری


در کنار اولی‌ها در ماه مبارک رمضان می‌توانند اجتناب کرده اند جایگزین مکالمه بی حد و مرز همراه خود ۵ شماره در کنار اولی تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز دریافت کرد شدن در قرعه کشی ۳۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر تخصص دانش، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، در کنار اول در ماه رمضان امسال نیز، برای مشترکان شخصی، قالب ویژه ماه مبارک رمضان، برای ادغام کردن امکان مکالمه بی حد و مرز همراه خود ۵ شماره در کنار اولی تولید دیگری اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین به همان اندازه ۱۴ اردیبهشت، فکر است.

در همین زمینه بیاموزید:

گفتنی است، مشترکان در کنار اول برای فعالسازی این قالب باید کد دستوری ستاره ۱۰ ستاره ۴۳ مربع را شماره‌گیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تیز کردن ۴۹۰۰ تومان، {در این} مدت خوب ماهه اجتناب کرده اند مزایای این قالب بهره‌مند شوند. مشترکان در کنار اول باید هر دو به محض فعالسازی قالب ۵ شماره مشخص شده شخصی برای مکالمه را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در کل این مدت گام به گام آن‌ها را اضافه کنند. ضمن این‌کدام ممکن است این شماره‌ها پس اجتناب کرده اند انواع، قابل اصلاح نخواهند بود.

علاوه بر این، در کنار اول برای مشترکانی کدام ممکن است در قالب ویژه ماه مبارک رمضان نمایندگی کنند، ۳۰ جایزه ۲۰ میلیون تومانی فکر است کدام ممکن است همراه خود قرعه کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس  اجتناب کرده اند ماه رمضان، به برندگان اعطا می‌شود.

مرتبط همراه خود : در کنار اول

برای ورود فوری‌تر: