حماس به اسرائیل دانستن درباره پاسخ روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردناک به جنایت جنین هشدار می دهد


حماس به اسرائیل نسبت به واکنش سخت و دردناک هشدار داد

حماس همراه خود صدور ادعا ای قول داد به جنایات اسرائیل در اردوگاه جنین پاسخ دهد


جنبش حماس در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین در روز پنجشنبه همراه خود صدور ادعا ای تاکید کرد کدام ممکن است {پاسخ به} تجاوزات نظامی اسرائیل به فلسطینیان آسانسور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود اشغالگران آنهاست.شهرک نشینان، لویت ایلنا.


{در این} ادعا آمده است: دشمن غرور از آن آگاه است کدام ممکن است این خون مردمان ما کم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماس همراه خود شهدا هم پیمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جانفشانی راه از دوام، کشتی همراه خود اشغالگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ملت فلسطین را یکپارچه خواهد داد. اظهار داشت.اظهار داشت.


این جنبش تاکید کرد کدام ممکن است جنایات بلند مدت اسرائیل به بدتر کردن فشار همه جانبه ردیابی دارد کدام ممکن است محکم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردناک تر {خواهد بود}. این وعده آزادگان است.


در طولانی مدت این ادعا آمده است: همراه خود فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی، همراه خود قهرمانان شخصی در همه شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوگاه‌ها به سرکردگی حجه‌های مقدس کف دست می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کشتی همراه خود اشغالگران یکپارچه می‌دهیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان همراه خود تمام پتانسیل ها فعلی. “” ما آزادی می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرزمین باز می گردیم.انتهای پیام/