حمله موشکی به پایگاه نیروی دریایی ترکیه در شمال عراق


حمله موشکی به پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق

پایگاه زلیکان کدام ممکن است نیروهای ترکیه در شمال عراق در آن مستقر هستند مورد اصابت راکت قرار گرفت.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند المیادین، پایگاه «زلیکان» کدام ممکن است پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق است مورد اصابت راکت قرار گرفت.


این پایگاه کدام ممکن است در قلمرو بشیکه در شرق موصل قرار دارد همراه خود چندین موشک هدف قرار گرفت.


هیچ گروهی پاسخگویی این حمله را بر عهده نگرفته است.


هیچ تلفات هر دو خساراتی اجتناب کرده اند این حمله گزارش نشده است.


انتهای پیام/