حمله پیشتاز فوتبال مصر به سرمربی پرتغالی؛ سیروز اجتناب کرده اند ویروس کرونا آسیب رسان تر است


حمله پیشتاز فوتبال مصر به سرمربی پرتغالی؛  سیروز از ویروس کرونا خطرناک تر است

سرمربی خدمه سراسری مصر همراه خود انتقاد از حداکثر محله فوتبال مصر مواجه شده است.


به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، کاپیتان رادا عبدالعال، ستاره سابق الاهلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمالک ذکر شد: به نظر می رسد مانند است شکسته نشده حضور کارلوس کی فرآیند در خدمه سراسری مصر افراد را به مشکل بکشد. وی در این سیستم اللب جامعه ام بی سی مصر افزود: اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال می پرسم چرا در کیروش گیر کرده اید؟ کیروش را نخواهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض شخصی را به آن است سند کنید.


وی در شکسته نشده ذکر شد: اگر کی فرآیند همراه خود خدمه سراسری تمام شود اجتناب کرده اند کرونا محکم تر {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیون نفر می میرند.


کارلوس کی فرآیند، سرمربی پرتغالی خدمه سراسری، همراه خود وجود گفتن مسئولان فدراسیون فوتبال، اجتناب کرده اند شکسته نشده هدایت فراعنه در وسط بعدی خودداری کرد، با این حال نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر راه پیدا تنبل. با اشاره به آینده او در زمان بلند مدت صحبت کنید.


انتهای پیام/