خبر بلاتکلیفی در مرزهای شرقی ایران صحت ندارد


خبر بلاتکلیفی در مرزهای شرقی ایران صحت ندارد

معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت، توسعه امنیتی در مرزهای شرقی ایران را سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشروانه توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود وجود فضای برخی دشمنان برای ناامن کردن مرزها، تغییری در وضعیت امنیتی در مناطق شرقی تحمیل نشده است.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، سعید مجید احمی احمدی در {پاسخ به} ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی جمهوری وقت – معاون دادستان وسط استان کرمان در دنیای آنلاین ما مبنی بر اختراع سلاح های نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدنفر هواپیما موضوع را مطرح کرد. گلوله ها
وی خاطرنشان کرد: مصاحبه درمورد به معاونت دادستان کرمان در سال ۹۷ {بوده است}.
معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت یکپارچه داد: اسلحه های اختراع شده نیز همراه خود باند قاچاقچیان داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرار مرتبط {بوده است}.
میراحمدی علاوه بر این تخلیه این مصاحبه را همراه خود فیلمی غیرمنتظره اجتناب کرده اند نزدیک کردن مهاجران افغانستانی به مرزهای ایران برای عملیات روانی دشمنان انقلاب خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در موجود در ایران.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً اینکه تعداد اندکی اجتناب کرده اند اتباع افغانستانی قصد ورود بوتلگ به قاب ایران را دارند موضوع جدیدی نیست.
معاون وزیر ملت ذکر شد: تغییری در وضعیت کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند بهبود ناامنی در مرزها باشد، {وجود ندارد}، کاملاً برعکس همانطور که صحبت می کنیم همراه خود امتحان شده نیروهای مسلح، مرزها، توسعه انسداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند مرزها در جاری پیشرفت است. کمک های نگهبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی.» اقدامات دگردیسی برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمترین زمان قابل دستیابی به سطح تعیین مقدار مجدد می رسد.


انتهای پیام/