خودت را کور نکن


یعقوب نعمت الله

یعقوب نعمت الهی: خودت را کور نکن

وقتی همه دارند تماشا می کنند
آنها کور هستند
آنها به وضوح می بینند،
آسانترین راه
کور باشید؛
این بد است
ببین و کور باش!

#چارلز بوکفسکی

ساخت پتروشیمی و پیامدهای آن یکی از دغدغه های اخیر این روزها است که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است چرا که تولید پتروشیمی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی با ارتباطات فراوان و سایر بخش های اقتصاد است و تاثیر آن نمی تواند بر محیط زیست نادیده گرفته شود و با همه اقدامات صورت گرفته در جهت رفع آن نمی توان از سرنوشت غیرقابل انکار انسان جلوگیری کرد، بلاتکلیفی که در قالب پرسش هایی در اذهان عمومی ایجاد می شود، شایسته احترام است. مسئولان شهرستانی از مقامات عالی تا مراجع رای دادن به مجوزها، به منظور درک و رفع چالش‌های نتیجه، لازم دانسته‌اند که تصمیماتی را که گرفته‌اند و می‌گیرند به اطلاع عموم برسانند تا همه سرمایه‌گذاران در امان باشند. و با حفظ حقوق مردم، اعضای شورای شهر ترجیح می دهند به میز شام تاجر بپیوندند تا اینکه پای حرف مردم بنشینند و بگویند بدون وقفه فکر می کنند به دلیل این تدارک در برخی موارد دخالت می کنند. چند نعمت! و لذا با وجود اینکه مسئولین شهرک (شورای اسلامی و شهرداری) نمین حقی در مقابل این مغازه ها نداشتند یا نداشتند، درصدی از آنها باید به شهرداری نمین پرداخت می شد و سکوت مسئولان در این مورد. است. این هم شگفت انگیز است !!!

با وجود این جزئیات کوچک و اظهار نظر بسیاری از همفکران، موضوع پتروشیمی بیش از آنکه محل شادی و کامیابی مردم منطقه باشد، تبدیل به محل سردرگمی شده است.
اضافه خواهد شد.