خودرو‌های کف منطقه پارکینگ به ۱۵ هزار تجهیزات خواهد رسید/ بردن قرعه کشی همراه خود افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه در سال ۱۴۰۱به گزارش ضربان قلب بازار به نقل اجتناب کرده اند ایکوپرس ، دکتر مهدی خطیبی همراه خود ردیابی به بازدید سرزده رییس‌جمهوری احترام اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ بی نظیر ایران خودرو اظهار داشت: در روز ۱۱ اسفندماه ۱۲ هزار تجهیزات خودرو {در این} منطقه پارکینگ وجود داشت کدام ممکن است به صورت درست پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مشتریان شده است.
وی افزود: سرعت‌بخشی به توسعه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه خودرو یکی اجتناب کرده اند اقدامات صورت گرفته است، به گونه‌ای کدام ممکن است عرضه روزانه به ۴ هزار تجهیزات نیز رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع، عرضه بیش اجتناب کرده اند هزار تجهیزات به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه مشتریان به موقعیت یابی های تولیدی ایران خودرو {بوده است}. ۹ تنها این منطقه پارکینگ، اما علاوه بر این تجمع خودروها در سایر منطقه پارکینگ‌های جانبی نیز از نزدیک کاهش یافته است است.
دکتر خطیبی اضافه کرد: عدد خودرو در کف منطقه پارکینگ‌ها به ۱۵ هزار تجهیزات خواهد رسید کدام ممکن است همراه خود اضافه شدن ساخت هفته سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم فروردین‌ماه، این عدد به ۳۶ هزار تجهیزات می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه کاهشی همراه خود یکپارچه پایان دادن‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه یکپارچه می تواند داشته باشد.
وی افزود: محور بی نظیر ورزش‌های ایران خودرو فرمایشات مدیریت معظم، حضرت امام خامنه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری مانترا سال «ساخت، اطلاعات‌بنیان، اشتغال‌آفرین» است. در تمامی سرمایه گذاری‌ها، دستورالعمل‌هایی تدوین شده کدام ممکن است مبنای آن کانون توجه خاص به نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های اطلاعات بنیان است.
دکتر خطیبی اظهار داشت: این سیستم ایران خودرو برای سال جاری ساخت ۷۵۰ هزار تجهیزات خودرو برای ادغام کردن ۷۲۵ هزار تجهیزات استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ هزار تجهیزات خودروی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی است کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند اصل رییس جمهوری احترام مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی ساخت {خواهد بود}.
مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو افزود: همراه خود افزایش قابل ملاحظه ساخت، استراتژی قرعه کشی شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دغدغه های گروه تعمیر احتمالاً خواهد بود کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ظرف سه ماه بلند مدت به این سمت حرکت کنیم.
وی همراه خود دقیق این کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل افزایش انواع ساخت، افزایش اشتغال نیز محقق احتمالاً خواهد بود، تاکید کرد: همراه خود انبساط ۳۵۰ درصدی ساخت در ایران خودرو دیزل، بیش اجتناب کرده اند ۴ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع همراه خود ساخت ۷۵۰ هزار تجهیزات خودرو، در گروه اقتصادی ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمایندگی های قطعه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کننده بیش اجتناب کرده اند ۲۵ هزار {نیروی کار} جدید نیز توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای حرفه خواهند شد.
دکتر خطیبی، دانستن درباره سرمایه گذاری‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جاده ساخت خارج خواهند شد، اظهار داشت: ۲ محصول سمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۵، کدام ممکن است در بخش دغدغه‌های مدیریت معظم، حضرت امام خامنه‌ای برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه محصول همراه خود استاندارد بوده، اجتناب کرده اند مدار ساخت خارج خواهند شد.
وی دلیل برای بردن این محصولات را عجیب و غریب بودن آن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ۲ محصول کم‌ترین رضایتمندی را میان مشتریان ایران خودرو براساس شاخص های رضایت خریدار دارند، هدف ایران خودرو ساخت خودروهای روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چشم اندازها تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام افزایش رضایتمندی مشتریان است.
دکتر خطیبی همراه خود دقیق این کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم استاندارد خودرو درمورد به جامعه تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه است، اظهار داشت: در سه بازه روزی مختصر مدت، میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت دستورالعمل‌های مشخصی را تدوین کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحریک کردن نظارت‌ها، ارتقای استاندارد در ردیابی ها ساخت را رقم می‌زنیم.
مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو افزود: عدم رعایت استاندارد در ساخت قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو، جاده صورتی ایران خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه همراه خود هیچ سازنده‌‌ای مماشات نخواهیم کرد.
وی افزود: در سال جاری هفت محصول بهبود یافته وارد بازار احتمالاً خواهد بود. علاوه بر این آن ۲ محصول سرمایه گذاری‌های K125 را انتخاب کنید و انتخاب کنید TF21 نیز در جاری رشد است کدام ممکن است یقینا مورد ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسند مشتریان قرار خواهد گرفت. این ۲ محصول در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نخست سال بلند مدت وارد بازار خواهند شد.
دکتر خطیبی تصریح کرد: محصول سرمایه گذاری TF21، خودرویی است در مدرسه ابعادی B کدام ممکن است همراه خود چشم اندازها معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدرسه روز جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ظاهری فوق العاده انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف رنگی متنوع ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه احتمالاً خواهد بود. زمان طراحی به همان اندازه ساخت این خودرو در مجموع ۱۸ ماه تصمیم گیری شده کدام ممکن است اتفاقی بی همتا در صنعت خودروی خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این منظر نیز انصافاً قابل رقبا همراه خود صنایع خودروسازی دنیاست.
وی اظهار داشت: همراه خود خودروهای جدید، انتخاب بخشی مناسبی به محصولات خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب رضایتمندی مشتریان احتمالاً خواهد بود.
دکتر خطیبی، همراه خود ردیابی به افزایش تهیه در اواخر سال قبلی اظهار داشت: در ۱۰ سهم اجتناب کرده اند زمان سال، بیش اجتناب کرده اند ۲۷ سهم اجتناب کرده اند خودروهای عرضه شده کل سال را تهیه کرده‌ایم. اجتناب کرده اند هفته دوم بهمن ماه قبلی ساخت روزانه ایران خودرو مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک اسفندماه بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار تجهیزات خودرو عرضه مشتریان داده‌ایم. در ابتدای بهمن ماه انواع خودروهای ناتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف منطقه پارکینگ بیش اجتناب کرده اند ۸۲ هزار تجهیزات {بوده است}.
مدیرعامل گروه اقتصادی ایران خودرو تصریح کرد: افزایش بی سابقه تهیه در روزهای پایانی سال، سبب شد به همان اندازه برخلاف سال‌های در گذشته، قیمت متنوع اجتناب کرده اند محصولات ایران خودرو دسترس در بازار ۹ تنها افزایشی نباشد اما علاوه بر این توسعه نزولی در پیش بگیرد.
دکتر خطیبی تصریح کرد: تولید دیگری شاهد تاخیر در عرضه خودرو نخواهیم بود، در جاری حاضر انواع قابل توجهی اجتناب کرده اند خودروهایی کدام ممکن است موعد عرضه اردیبهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرداد بودند را هم عرضه داده‌ایم.