خون شهدا اجتناب کرده اند گروه جهل‌زدایی می‌تنبل


آیت الله رئیسی در دیدار همراه خود خانوار شهدای استان خراسان رضوی:

۵‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۰۷:۰۰

ابراهیم رئیسی

تهران (پانا) – رئیس‌جمهوری همراه خود تاکید بر رفع مشکلات خانوار‌های شهدا ذکر شد مهمترین تعهد مسئولین پاسداری اجتناب کرده اند راه شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به خانوار آن‌هاست.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در شکسته نشده این سیستم‌های بازدید شخصی به استان خراسان رضوی در دیدار صمیمانه همراه خود خانوار‌های شهدای انقلاب اسلامی، حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافع حرم استان خراسان رضوی، ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند این دیدار، ذکر شد: توفیقی است کدام ممکن است در ابتدای سال نو، در ماه مبارک شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با مضجع شریف امام هشتم (ع) در خدمت خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانبازان هستم.

رئیس جمهوری همراه خود ردیابی به اینکه شهدا در آزمون‌های مختلف سربلند هستند، گفت: شهدای مدافع حرم در برابر این عالی جریان بی‌رحمی کدام ممکن است مسئله کف دست آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داشت قلمرو را به هم بریزد، ایستادند.

رئیسی ضمن ردیابی به کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردباری خانوار شهدا نسبت به مصیبت اجتناب کرده اند کف دست دادن عزیزانشان، تصریح کرد: ممکن است خانوار شهدا در همه زمان ها شاکر خداوند هستید، مشکلات ممکن است را متزلزل نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادتان به نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را محافظت کردید.

رئیس جمهوری {در این} دیدار به ظاهر شد ویژه رئیس معظم انقلاب نسبت به خانوار شهدای مدافع حرم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: مهمترین تعهد مسئولین پاسداری اجتناب کرده اند راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آثارو دستاوردهای شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به خانوار آنهاست. چراکه حقیقتاً خون شهدا اجتناب کرده اند گروه جهل‌زدایی می‌تنبل.

آیت الله رئیسی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ملاحظه به دغدغه‌های مطرح شده اجتناب کرده اند سوی خانوار شهدای مدافع حرم، مسئولین استانی را مکلف کرد به همان اندازه در اسرع وقت نسبت به تعمیر دغدغه‌های این اعضای خانواده اقدام کنند.

پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس جمهوری متنوع اجتناب کرده اند خانوار‌های شهدا به دقیق دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخصی پرداختند.