خیابان گردشگری مشگین شهر باقی مانده است ناتمام است


بی نظیر ترین خیابان گردشگری مشگین شهر بعد اجتناب کرده اند ۴ دهه باقی مانده است مناسب نیست.

جاده گردشگری مشگین شهر هنوز ناقص است

خیابان گردشگری مشگین شهر علاوه بر این ورود مسافران وشهروندان به ۱۲ مجتمع آبدرمانی ومراکز اقامتی وخدمانی بعنوان خیابان بی نظیر تنها نیروگاه پایین گرمایی ایران وروستای هدف گردشکری موئیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وله زیراست وگذرگاه بی نظیر عشایر جهت اسکان در ییلاقات بالادست میباشد.

این خیابان پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۴ دهه ازعمر پر بار انقلاب اسلامی همچنان مورد بی مهری مسئولان استانی وشهرستانی قرار دارد.

پل معلق مشگین شهر

گردشگری استان اردبیل | گردشگری مشگین شهر 

خیابان گردشگری مشگین شهر