دلیل برای افزایش تعدادی از برابری قیمت دارو / فعلا تغییری در فارکس دارو تحمیل نشده است


رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو اظهار داشت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان وقت برای جبران ضعیف بودجه، فارکس برخی اجتناب کرده اند داروها را به نیمایی اصلاح دادند.

علت افزایش چند برابری قیمت دارو / فعلا تغییری در ارز دارو ایجاد نشده است

رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو اظهار داشت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان وقت برای جبران ضعیف بودجه، فارکس برخی اجتناب کرده اند داروها را به نیمایی اصلاح دادند.

دکتر بهرام دارایی در گفتگو همراه خود ایسنا در {پاسخ به} چرایی افزایش تعدادی از برابری قیمت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم جبران این افزایش قیمت برای مبتلایان، اظهار داشت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان وقت برای جبران ضعیف بودجه، فارکس برخی اجتناب کرده اند داروها را به نیمایی اصلاح دادند.

وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دلاری برای کل از دستگاه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو فکر شد کدام ممکن است در مقابل همراه خود سال ۹۷، ۲ میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد همراه خود ملاحظه به تامین برخی داروها همراه خود فارکس نیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شدن آنها اجتناب کرده اند فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد.

۳۰.۱ نسبت معمولی افزایش قیمت دارو در سال قبلی

دارایی همراه خود ردیابی به اینکه افزایش تعدادی از برابری قیمت دارو موردی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی تورم سبد عمومی داروها اجتناب کرده اند تورم در بخش‌های تولید دیگری کمتر است، یکپارچه داد: معمولی افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۴۳.۱ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی ۳۰.۱ نسبت {بوده است} کدام ممکن است اجتناب کرده اند این میزان  ۱۸.۸ نسبت درمورد به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱.۳ نسبت درمورد تا ۶ ماهه دوم است.

افزایش دیدنی قاچاق معکوس دارو در سال قبلی

معاون وزیر بهداشت علاوه بر این به قاچاق معکوس دارو در ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه دلیل برای بی نظیر قاچاق معکوس دارو نرخ بودجه آن در ملت است، اظهار داشت: سال قبلی قاچاق معکوس دارو به ‌عمق افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد از محسوس قاچاق معکوس دارو اجتناب کرده اند ملت مخلوط‌بندی نشده، با این حال این ارقام قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی هستند. بعد از همه عناصر نشت دارو به خارج اجتناب کرده اند جامعه به‌ صورت مستمر رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضایی راه اندازی شد می‌شوند.

فعلا تغییری در فارکس دارو تحمیل نشده است

اصلاح ساختار فارکس دارو، طوری {خواهد بود} کدام ممکن است افزایش قیمت رخ ندهد

وی علاوه بر این در {پاسخ به} پرس و جو ایسنا کسب اطلاعات در مورد احتمال اصلاح در فارکس دارو، همراه خود تاکید براینکه فعلا تغییری در اختصاص فارکس دارو رخ نداده است، اظهار داشت: اصلاح ساختار اختصاص فارکس به‌گونه‌ای می تواند کدام ممکن است افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارویی رخ ندهد.

اصلاح قیمت‌گذاری دارو همراه خود اصلاح فرایند تخصیص فارکس

وی همراه خود تاکید براینکه این فرایند، بردن فارکس دارو نیست اما علاوه بر این اصلاح فرایند اختصاص فارکس به بخش دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی است، اظهار داشت: همراه خود اصلاح فرایند تخصیص فارکس، قیمت‌گذاری هم اصلاح می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردیدی {در این} مشکل {وجود ندارد}. با این حال اصلاح {در این} فرایند به‌گونه‌ای {خواهد بود} کدام ممکن است افزایش قیمت، متوجه افراد نباشد.

دارایی تاکید کرد: این اصلاح قیمت‌ها همراه خود همکاری وزارت بهداشت، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌ها صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت‌ دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، با این حال اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت فارکس محبوب به فارکس نیمایی) به بیمه‌ها صنوبر می‌شود کدام ممکن است افراد هنگام کسب دارو همراه خود افزایش قیمت مواجه نشوند.

وضعیت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی در بودجه ۱۴۰۱

دارایی علاوه بر این در تعیین مقدار اجتناب کرده اند وضعیت بودجه دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی در سال ۱۴۰۱ به ایسنا اظهار داشت: مصوبات بودجه ۱۴۰۱ سازنده تعیین مقدار می‌شود بعد از همه با توجه به اینکه همراه خود مشارکت گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، نمایندگی‌های بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت به خوبی اجرا شود. دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی خوب بخش فرابخشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همکاری می‌تواند در نتیجه رقم مصرف کردن شرایط بیشتر در صنعت دارویی ملت شود.

افزایش به همان اندازه ۴برابری حمایت اجتناب کرده اند قیمت‌های مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج؛ امسال

رییس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو همراه خود دقیق اینکه حدود ۴۰۰ هزار فرد مبتلا خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج در ملت داریم، تصریح کرد: امسال حمایت اجتناب کرده اند مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج  در بودجه ۳ به همان اندازه ۴ برابر افزایش پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانیم به محافظت صحیح برای کاهش فرانشیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر اجتناب کرده اند جیب مبتلایان امیدوار باشیم.

تأمین: ایسنا