دلیل برای “سندرم روده تحریک پذیر” چیست؟ | خبرگزاری ایلنا


که علت آن است

سندرم روده تحریک پذیر (IBS) منصفانه بیماری گوارشی فوق العاده شایع است کدام ممکن است باعث درد معده، اسهال، یبوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آروغ زدن تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا، اگرچه دلیل برای از واقعی ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر خاص نیست، با این حال تحقیق، بروز این علائم را همراه خود اصلاحات خاصی در هیکل مرتبط دانسته اند. برخی اجتناب کرده اند علائم این بیماری بالقوه است {به دلیل} “اسپاسم” هر دو گرفتگی مدیریت نشده توده عضلانی دیواره روده عظیم باشد. انتهای عصبی کدام ممکن است به توده عضلانی می رسد بالقوه است به طور غیرعادی ظریف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را بدتر کردن تدریجی. توضیحات این اصلاحات خاص نیست، با این حال عواملی شبیه انبساط بیش اجتناب کرده اند حد میکرو ارگانیسم ها، بلعیدن آنتی بیوتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس همراه خود آنها شرح داده می شود.


توضیحات روانی


ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ارتباط فوق العاده نزدیکی همراه خود هم دارند. ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات خواهید کرد ممکن است علائمی را در روده تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک روده خواهید کرد ممکن است بر سلامت روان خواهید کرد تأثیر بگذارد. استرس ممکن است انقباضات قلب را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت آنها را افزایش دهد. تحقیق آرم داده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر دارای سطوح بالاتری اجتناب کرده اند استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس ممکن است علائم این عارضه را شدیدتر تدریجی. IBS علاوه بر این در {افرادی که} تروما هر دو تروما در دوران کودکی داشته اند شایع تر است.


آنتی بیوتیک ها


تجهیزات گوارش انسان شامل تریلیون ها میکرو ارگانیسم، ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ است کدام ممکن است در مجموع شناخته شده به عنوان “میکروبیوم” هر دو “فلور” روده شناخته تبدیل می شود. ارگانیسم های میکروسکوپی حال در قلب عملکرد مهمی در سلامت ما اجتناب کرده اند جمله انجام تجهیزات گوارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت ایفا می کنند. وقتی برای کشتی همراه خود عفونت آنتی بیوتیک بلعیدن می کنیم، این داروها میکرو ارگانیسم های مفید روده را نیز اجتناب کرده اند بین می برند. معامله با‌های مکرر همراه خود آنتی‌بیوتیک‌ها هر دو استفاده تمدید شده‌مدت آنها بالقوه است همراه خود تنظیم میکروبیوم روده، انجام خالص روده عظیم را مختل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها در نتیجه IBS شود.


انبساط بیش اجتناب کرده اند حد میکرو ارگانیسم ها


برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر نیز انبساط باکتریایی بالایی در روده نوزاد هر دو سیبو دارند. باقی مانده است خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه این انبساط بیش اجتناب کرده اند حد میکرو ارگانیسم علت سندرم روده تحریک پذیر است هر دو خیر، با این حال اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر اصولاً احتمالاً می رود کدام ممکن است سیبو پیش آگهی داده شود. علاوه بر این علائم در برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر پس اجتناب کرده اند معامله با آنتی بیوتیکی محور بر میکرو ارگانیسم های روده نوزاد افزایش می یابد.


SIBO روزی در حال وقوع است کدام ممکن است میکرو ارگانیسم های عظیم اجتناب کرده اند روده عظیم وارد روده نوزاد می شوند. در چنین شرایطی، اشخاص حقیقی بیشتر اوقات علائم همان قدیمی سندرم روده تحریک پذیر شبیه آروغ زدن، یبوست، درد معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال را تخصص می کنند. تحقیق آرم می دهد کدام ممکن است بین ۱۹ به همان اندازه ۳۷ سهم اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم روده تحریک پذیر سیبو دارند.


تأمین: همشهری اینترنت


انتهای پیام/