دلیل رئیسی دانستن درباره اتفاقات ورزشگاه مشهد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا،  شامگاه پنجشنبه در نشست رئیس جمهور همراه خود خبرنگاران در مشهد، خبرنگاری اجتناب کرده اند سید ابراهیم رئیسی پرسید: «در مشهد گاهی شاهد وجود برخی اجتناب کرده اند تعارضات در انتخاب‌گیری‌ها هستیم، شبیه اتفاقی کدام ممکن است در جریان ورزشی نیروی کار‌های سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در ورزشگاه امام رضا رخ داد. پوشش مقامات {در این} زمینه چیست؟»

رئیسی در پاسخ اظهار داشت: تعارضی نیست، برخی کوتاهی‌هایی در نحوه اجرای گزینه ها دارند. همه تجهیزات‌ها موظف به اجرای پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی هستند، با این حال معمولاً مدیران به وظایف شخصی {به درستی} حرکت نمی‌کنند.

وی همراه خود خاص اینکه این اشکال در تمام بخش‌ها اعم اجتناب کرده اند مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس موجود است، افزود: باید تاکید کرد بر اینکه تمام تجهیزات‌ها شخصی را موظف به این بدانند کدام ممکن است به قوانین حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن سلیقه‌ای نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوشش‌های نظام تبعیت کنند.