دوباره منصفانه ایرانی مقابل آمریکا سرمربی کارکنان سراسری تبدیل می شود – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، همه اینها در حالی است کدام ممکن است در شکاف ۸ ماه مانده به همان اندازه نخستین تفریحی ایران به سمت انگلیس گمانه زنی ها دانستن درباره اصلاح 《اسکوچیچ》سرمربی سودآور کارکنان سراسری فوتبال ایران طی هفته های قبلی عمق یافته است.

برخی رسانه ها پس اجتناب کرده اند شکست ۲ بر صفر ایران به سمت کره جنوبی در خبری غیرمعمول عنوان کردند کدام ممکن است احتمال برکناری اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله 《علی دایی》شناخته شده به عنوان سرمربی کارکنان سراسری فوتبال ایران موجود است. گمانه زنی کدام ممکن است هرچند به در اطراف اجتناب کرده اند واقعیت است با این حال همراه خود آنچه کدام ممکن است ساعتی در گذشته در دوحه قطر {اتفاق افتاد} خیلی در اطراف اجتناب کرده اند افکار نیست.

بعد از همه همراه خود این دلیل کدام ممکن است سرمربی جدید علی دایی {نمی تواند} باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید عضو جدید کادر کارکنان سراسری فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زننده گل پیروزی بخش ایران به آمریکا در جام جهانی ۹۸ فرانسه هدایت جمهوری اسلامی مقابل آمریکا آمریکا را برعهده داشته باشد.

روایتی کدام ممکن است در شبیه به جام جهانی {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم 《تومیسلاو ایویچ》برکنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 《جلال طالبی 》سرمربی کارکنان سراسری ایران شد به همان اندازه منصفانه معلم ایرانی ساکن آمریکا روی نیمکت جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا تنبل.

جلال طالبی در ذکر شد وگویی کدام ممکن است بعدها همراه خود خبرنگار بی بی سی فارسی انجام داده بود مدعی شد انگیزه برکناری ایویچ این بود کدام ممکن است اصل رسیده بود چون باید مقابل آمریکا قرار بگیریم پس بیشتر است منصفانه ایرانی هدایت کارکنان سراسری فوتبال را برعهده بگیرد.

جلال طالبی کدام ممکن است قرار بود در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا دستیار بورا میلوتینوویچ روی نیمکت امریکا باشد، همراه خود حمایت محسن صفایی فراهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این استدلال کدام ممکن است آمریکا را خوشایند می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه دلیلی کدام ممکن است خودش سالها بعد مدعی شد؛ سرمربی کارکنان سراسری فوتبال کشورمان شد.

صفایی فراهانی اعتقاد داشت ایران مقابل یوگوسلاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان چشم انداز پیروزی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی همراه خود آمریکا تنها امید ما برای دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} بیشتر اجتناب کرده اند جلال طالبی کدام ممکن است ساکن آمریکا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بم فوتبال آنها را می شناسد.

ایران همراه خود هدایت طالبی توانست در تفریحی دلپذیر بعد اجتناب کرده اند شکست ۷ بر هیچ کارکنان ایویچ مقابل آث رم همراه خود حساب ۴ بر منصفانه اجتناب کرده اند سد ذخیرهای اینترمیلان رفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست تذکر افراد را هم به خودش جلب تنبل.

به این انجمن تیمی کدام ممکن است قرار بود 《معلم‌ای کدام ممکن است در سال ۱۹۸۷ بهتر از سرمربی سال فیفا لقب گرفته بود.》 آن را به یکی اجتناب کرده اند شگفتی‌های جام جهانی تغییر تنبل، با بیرون او راهی فرانسه شد به همان اندازه در گروهی کدام ممکن است یوگسلاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان حضور داشتند تفریحی تنبل. ایران برابر هر ۲ کارکنان حاضر قابل‌ قبولی داشت، با این حال برخی اجتناب کرده اند گیمرها سراسری پوش آن سالها اعتقاد داشتتد کدام ممکن است «اگر هیکل‌سازی ایویچ نبود کارکنان سراسری ایران مقابل کارکنان سراسری آلمان قطعا را انواع گل های بیشتری بدرقه می‌شد.»

همراه خود این‌ جاری، فراوان اجتناب کرده اند گیمرها کارکنان سراسری فوتبال کشورمان در آن فاصله معتقد بودند کدام ممکن است فشارهای بیرونی باعث شد به همان اندازه صفایی‌ فراهانی آن تماس غیرمعمول را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایویچ را برکنار تنبل. این فوتبالیست های عضو کارکنان سراسری جام جهانی ۹۸ فرانسه بر این باورند کدام ممکن است 《صفایی‌ فراهانی》 خرس فشار اجتناب کرده اند بالا مجبور به برکناری ایویچ شد.

با این حال حالا ۲۴ سال پس اجتناب کرده اند حوادث غیرمعمول آن سالها کارکنان سراسری فوتبال جمهوری اسلامی ایران بار تولید دیگری پیش فرض در فینال تفریحی گروهی خودش مقابل آمریکا قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً تفریحی آینده سازی هم برای کشورمان {خواهد بود}. بازو بر قضا این بار هم منصفانه کروات روی نیمکت کارکنان سراسری فوتبال کشورمان نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون فوتبال بی رئیس جمهوری اسلامی کدام ممکن است مدیریت وحشتناک حضور تماشاگران در تفریحی ایران- لبنان در مشهد را در کارنامه خودش پرونده کرده شاید بدش نیاید کدام ممکن است این بار ۹ منصفانه سرمربی ساکن آمریکا؛ اما علاوه بر این گلزن ایران به آمریکا را جانشین اسکوچیچ روی نیمکت کارکنان سراسری فوتبال جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی دوحه تنبل.

اینکه خواه یا نه این بار هم منصفانه 《اصل》پروژه ایران در دوحه را خاص خواهد کرد هر دو ۹؟ پرسشی است کدام ممکن است حتماً به همان اندازه پاییز امسال به پاسخ آن بازو پیدا خواهیم کرد. با این حال مشخصاً به همان اندازه همین تعدادی از ساعت قبلی گروه B مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر سیاسی ترین گروه این دوران لقب گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید ساده حضور 《اوکراین》 را کم داشته باشد. کشوری کدام ممکن است روسیه در جاری جنگیدن همراه خود اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث بردن روسیه اجتناب کرده اند جام جهانی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقابل جمهوری اسلامی پس اجتناب کرده اند انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا همراه خود این ملت ممکن است یکی اجتناب کرده اند جالب ترین تفریحی های این دوران اجتناب کرده اند رقبا ها باشد.

رویارویی کدام ممکن است شاید روسیه بدش نیاید کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان منصفانه ملت دوست تقاص حذفش اجتناب کرده اند جام جهانی قطر را اجتناب کرده اند فیفا بگیرد.

*یغما فشخامی