دورتموند خوب – لایپزیگ ۴; شکست تحقیرآمیز زنبورها {در خانه}


دورتموند یک - لایپزیگ 4;  شکست تحقیرآمیز زنبورها در خانه

لایپزیگ همراه خود نمایشی a فوق العاده سودآور شد ۴-۱ دورتموند را شکست دهد.


به گزارش ایلنا، در ظریف ترین ورزشی هفته {بیست و هشتم} رقبا های بوندسلیگا، دورتموند امشب در ورزشگاه خانگی شخصی میزبان لایپزیگ بود کدام ممکن است این ورزشی همراه خود نتیجه ۴ بر خوب به درآمد گروه میهمان به نوک رسید.


این گروه برخلاف تصور میهمانی بود کدام ممکن است آغاز بهتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست در دقیقه ۲۱ گل اول را به ثمر برساند. کنارد لیمر در دیداری تک به تک مقابل دورتموند همراه خود ضربه چیپ گلزنی کرد به همان اندازه نتیجه ۱-۰ شود.


۹ دقیقه بعد لایپزیگ سودآور شد گل دوم را به دورتموند بزند. این بار ضربه لیمر همراه خود برخورد به امره جان اصلاح جهت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد دروازه دوتموند شد به همان اندازه نتیجه ۲-۰ شود.


پس اجتناب کرده اند نوک ورزشی دورتموند سعی کرد یکی اجتناب کرده اند گل های اندیشه در مورد شده را جبران تدریجی با این حال در نهایت ۴۵ دقیقه اول ورزشی را همراه خود شبیه به ۲ گل تمام نکرد.


همراه خود آغاز نیمه دوم لایپزیگ نیز کار کردن بهتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد در دقیقه ۵۸ گل سوم را به ثمر برساند. همکاری a فوق العاده گیمرها این گروه همراه خود ضربه آخرین انکونکو به نوک رسید به همان اندازه نتیجه ۳-۰ شود.


دورتموند در دقیقه ۸۴ سودآور شد یکی اجتناب کرده اند گل های اندیشه در مورد شده را بدست آمده تدریجی. مولن پس اجتناب کرده اند حیله گری به لایپزیگ سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را ۱-۰ کرد.


تنها ۲ دقیقه بعد لایپزیگ توانست توسط دنی اولمو گل چهارم را به ثمر برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی همراه خود همین نتیجه ۴-۱ همراه خود شکست دورتموند به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری بایرن مونیخ در آستانه قهرمانی بوندسلیگا قرار گرفت.انتهای پیام/