«دوستان» به صحنه بازمی گردند


حاضر «همکاران» نوشته کوبو آبه همراه خود طراحی، دراماتورژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی غیر معمول نادرپور پس اجتناب کرده اند ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان پذیرای بینندگان اجتناب کرده اند اولین فاصله اجرا اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ۱۳۰۰ در تماشاخانه اهورا روی صحنه {می رود}.


به گزارش ایلنا، حاضر «همکاران» نوشته کوبو آبه، همراه خود تفسیر وردین توسلیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی، دراماتورژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی غیر معمول نادرپور در دومین فاصله اجرا پس اجتناب کرده اند استقبال بینندگان اجتناب کرده اند اولین فاصله اقدام در شهریور ماه ۱۳۹۵ اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵. ۱۴۰۱، ساعت ۲۱ بعد اجتناب کرده اند ظهر در تئاتر اهورا اجرا تبدیل می شود.


رامتین سلیمانی، مهشید دلاوری، حسین کرمی، مروارید کفایی، زویا زارعی، باران شریعتی، وانیا افضلی، فرید ترابی، حسن معصومه نژاد، صابر خرمبخت، درسا پورقاسمی، محمدرضا فطرتی، پرستو جانکی، ماهان ناسا. کارگردانان شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر تئاتر.


باید بگویم؛ «همکاران» همراه خود تحمیل تغییراتی در بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر گروه نسبت به فصل اول اجراها، نخستین نمایشی است کدام ممکن است تحریک کردن سال ۱۴۰۱ را در تئاتر «بازگشت» رقم می زند.


چکیده داستان به رئوس مطالب زیر است:


خانوار های هشت نفره با بیرون دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع زودتر وارد خانه مردی به تماس گرفتن حما می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم او را به هم می زنند. حما اجتناب کرده اند آنها عصبانی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تنبل آنها را سطح تنبل، با این حال …


سایر علل تأثیر عبارتند اجتناب کرده اند:


مجری: کالج هنرهای نمایشی، دستیار کارگردان: لاله عابد، منشی صحنه: آیدا مرادی، دکور: رامین مقامات آبادی، طراح آفتاب: علیرضا ترحمی، طراح آفتاب: مهرنوش ترحمی، دستیار آفتاب: نوشین ترحمی، طراح گریم: Mehrna Designerme را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری: فاطمه امینه، آهنگساز: پارسا مصلحی رد انفرادی، موسیقی خشمگین: (گروه مجنون) وحید مصلحی شخص، پارسا مصلحی شخص، پرهام مصلحی شخص، سردبیر خبر: پیام احمدی کاشانی، روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما: فریبا قابل توجه، فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر آسوب مفتاحی، مشاور رسانه ای: فرزاد جمشیددانایی، عکاسان: پیام احمدی کاشانی، فرزاد جمشیددانی، لیلا محرم پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا سرجوقیان، طراحی تیزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوستر: فرید ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیان راد (فرهان)، بازاریابی رسانه ای: موح.


حاضر «دوستان» به کارگردانی غیر معمول نادرپور همراه خود اجرای کنجکاوی مندان به تئاتر اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ۱۳۰۰ به همان اندازه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۱ ساعت ۲۱ در تماشاخانه اهورا اجرا تبدیل می شود. .


انتهای پیام/