دیدار امیرعبداللهیان همراه خود وزیر خارجه پاکستان در چینبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در محیط نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در چین دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت وگو کردند.

وزیر امور خارجه روز سه شنبه درصدر هیاتی سیاسی مراقبت از سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغاستان عازم شهر تونشی در استان آنخوی واقع در شرق چین شد.

وزیر امور خارجه {در این} بازدید حدس و گمان به دیدارهایی همراه خود وزیران امور خارجه پاکستان، قطر، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندونزی داشته باشد.

سومین نشست همسایگان افغانستان به میزبانی چین در پکن برگزار می‌شود.

دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان پنجم آبان ماه سال قبلی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.

نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان ۱۷ شهریور قبلی به صورت دیجیتال به میزبانی پاکستان برگزار شد.

{در این} نشست، وزیران خارجه ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان نمایندگی داشتند.