ذوق زدگی جالب یک ماهی از نوازش انسان+ فیلم


ذوق و شادی تماشایی یک ماهی از نوازش توسط انسان را ببینید.

ماهی

در ویدیویی جالب که از یک ماهی منتشر شده است، او از نوازش و مهربانی انسانی که با او بازی می کرد، به وجد آمده و حسابی ذوق زده شد.

کد ویدیو