رانت‌خواران، ایران را به اسارت گرفته‌اند – نبأ خبر


افراد به اصلاح امور هیچ٬ تأکید می‌کنم، هیچ امیدی ندارند … مقامات‌داری همراه خود مهره‌های بی‌تخصص ، ارزش کشورداری را افزایش می دهد … هرچقدر کدام ممکن است پرس‌وجو کردم به همان اندازه هدف رد صلاحیتم را بفهمم٬ هیچ جوابی نگرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرش هم نفهمیدم کدام ممکن است چرا رد صلاحیت شدم.

به گزارش نباء خبر،سال ۱۴۰۰ در حالی تمام شد کدام ممکن است اصلاح رئیس‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران اجرایی ملت، نتوانست گره‌ای اجتناب کرده اند آشفتگی مشکلات افراد باز تنبل به همان اندازه آنان همچنان حاوی گرفتاری‌های طاقت‌فرسایی باشند کدام ممکن است گویی هیچ راهی برای گذر آن‌ها {وجود ندارد}!

 

در واقع نکته قابل‌تأمل چیزی جز که ممکن نیست کدام ممکن است فاجعه در ۴۰ سال قبلی اجتناب کرده اند این مقامات به آن است مقامات انگشت‌به‌انگشت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است این سؤال به وجود آید کدام ممکن است اساس جسورانه ماندن مشکلات در طی آن کوتاهی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی به چه الزام‌هایی نهفته است؟

 

محمد غرضی کدام ممکن است در مقامات زمان درگیری وزیر نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات سازندگی وزیر پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفن بود٬ معتقد {است تا} روزی کدام ممکن است رانت‌خواران پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مناسبات اجتماعی را در سلطه شخصی دارند٬ نمی‌توان به اصلاح وضع فعلی، کمترین امیدی داشت.

 

این سرزنده سیاسی کسب اطلاعات در مورد توضیحات بنیادین کاستی‌های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راهکارهای محیط زیست برای گذر ملت اجتناب کرده اند شرایط بغرنج کنونی {به سمت} استراحت، سخن اظهار داشت کدام ممکن است در یکپارچه می‌خوانید:

 

افراد روزبه‌روز همراه خود تنگناهای بیشتری مواجه می‌شوند. اشکال کجاست، کدام کوتاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمالی گره معیشت را بازنشدنی کرده است؟

شبیه به‌طور کدام ممکن است به‌درستی ردیابی کردید٬ اوضاع‌واحوال افراد ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگار باید همراه خود این مشکل جدا بیاییم کدام ممکن است مقامات‌پسران ما نمی‌توانند مشکلی اجتناب کرده اند مشکلات فعلی را رفع کنند. ۹‌ساده مشکلات کمتر نمی‌شود٬ اما علاوه بر این همراه خود برخی انتخاب‌های نابه‌جا، فشار بیشتری به محله وارد می‌شود. مثلاً آقایان انتخاب گرفته‌اند پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی را تولید دیگری به دارو اختصاص ندهند، همین باعث می‌شود٬ افراد حتی نتوانند برای معامله با شخصی پول کافی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای کل نظام، اتفاقی تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف‌برانگیز است.

 

جلب توجه است٬ مسئولین گستاخانه آموزش داده شده است‌اند کدام ممکن است پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌توانند به مایحتاج نهایی اختصاص بدهند. در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند کدام ممکن است فشار مضاعف را متحمل خواهند شد٬‌ آن‌هم در شرایطی کدام ممکن است ایرانیان به اصلاح امور هیچ٬ تأکید می‌کنم، هیچ امیدی ندارند.

 

ممکن است سابقه مدیریت در مقامات دهه ۶۰ را دارید. چطور در زمان درگیری باوجود بسیاری از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام مانع‌تراشی‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی توانسته بودید به همان اندازه حدی نیازهای افراد را برطرف کنید؟

 

آن چیزی کدام ممکن است ممکن است می‌فهمم٬‌ اینجا است کدام ممکن است مقامات‌های پس اجتناب کرده اند دهه ۶۰ به‌عمق خرس تأثیر رانت‌خواری‌های سیاسی٬ مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتماعی قرار گرفتند. یعنی رانت‌خوارها در مقامات‌ها تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همه امور تسلط یافته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را به اسارت گرفته اند.

 

این در حالی است کدام ممکن است زمان مقامات مهندس موسوی باوجود شرایط دردسر اداره ملت٬ رانت‌خوارها هر دو امکان قد علم کردن پیدا نمی‌کردند هر دو راهی مراقبت از تجهیزات‌های دولتی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گرفت. این دلیل است باوجود حاوی بودن همراه خود وضعیت جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای مختلف٬ مقامات مهندس موسوی به پشتوانه مدیران پاکدست شخصی ، مهارت اداره ملت در آن شرایط روی حیله و تزویر را داشت.مثلاً قیمت دلار اجتناب کرده اند ۶۰ تومان فراتر نرفت. با این حال بعداز آن فاصله٬‌ نرخ دلار اجتناب کرده اند ۱۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ۳ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هزار تومان رسید. الان هم طوری شده کدام ممکن است خبر دلار ۲۰ هزارتومانی می‌تواند افراد را راضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی تنبل! این نشانگر تسلط رانت‌خواران در امور کشورداری است. همراه خود این دلیل کدام ممکن است مقامات‌ها تولید دیگری مهارت خلاص شدن اجتناب کرده اند شر رانت‌خواران را ندارند به همان اندازه بتوانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم کدام ممکن است سبدها بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت روزبه‌روز اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندتر خواهند شد.

 

جمهوری اسلامی٬ ۹ شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غربی. یعنی اگر دولتی تکیه‌اش روی شرق هر دو غرب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌جای اینکه ملاحظه به دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه جمهوریت٬ رویدادها بی‌اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت‌طلب بر امور مسلط شوند٬‌ نتیجه‌اش همینی خواهد بود کدام ممکن است {در این} ۴۰ سال شاهد بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت همه‌عامل روزبه‌روز شدیدتر شده است. پس می‌توان این نتیجه را گرفت٬ مقابله همراه خود رانت‌خواران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت‌خواران خارجی‌ای نظیر انگلیس٬ آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند اوجب واجبات {است تا} بتوانیم سیر در مسیر درست حرکت کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت را تخصص کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را به همه محله تزریق کنیم. ببینید! اجتناب کرده اند مشروطه به همان اندازه سال ۵۷ کدام ممکن است افراد گفتند «۹ شرقی٬ ۹ غربی٬ جمهوری اسلامی»٬ حدود ۲۰۰ سال این تخصص را داشتند کدام ممکن است توانایی سیاسی نباید خرس تأثیر پوشش خارجی باشد. یعنی افراد برای باور این مانترا مشروطه٬ ۳۰ تیر٬ ۱۵ خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر ۲۲ بهمن را به وجود آوردند. بعدازانقلاب هم همراه خود آغاز درگیری حدود ۲۴۰ هزار شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار جانباز عرضه دادند به همان اندازه کلام «۹‌شرقی٬ ۹‌غربی» جا بیفتد.

 

حالا اگر خدای‌ناکرده توانایی سیاسی بپذیرد کدام ممکن است توانایی خارجی، اعم اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بخواهد زمام امور ملت را به انگشت بگیرد٬ بی‌شک افراد خرس‌فشارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی قرار خواهند گرفت. برای اینکه همراه خود چنین حالتی گذراندن نشویم٬ باید وظیفه انتخابات همراه خود افراد باشد به همان اندازه به‌جای نامزدهای تحمیلی تمامیت‌خواه٬ به شما گزینه بدهد به امکان موردنظر شخصی رأی بدهند. ۴۰ سال قبلی، هر وقت کدام ممکن است گروه‌های سیاسی همراه خود سازوکارهای غیرمنطقی به افراد تسلط یافته‌اند٬ ۹‌ساده هیچ مناسبت مثبتی روی نداده ٬ اما علاوه بر این فضای سیاسی٬ اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع مالی، بیش‌ازپیش، دشوارتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغرنج‌تر شده است.

 

انجام مقامات سیزدهم را در سال ۱۴۰۰ چگونه تعیین مقدار می‌کنید؟

در گذشته اجتناب کرده اند {پاسخ به} ال اجباری به یادآوری می‌دانم٬ هر ۵ دولتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۶۸ روی کار آمده‌اند٬ خودشان را انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسدار خوب ارزش‌های نظام راه اندازی شد کرده‌اند. با این حال به‌جای اینکه خدمت به افراد را انتخاب بدانند٬ اصولاً در راستای مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد جریان سیاسی خودشان ورزش کرده‌اند. به‌عنوان مثل در تمامی این مقامات‌ها به‌محض پیروزی در انتخابات٬ همه متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات‌پسران مقامات زودتر را برکنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌حزبی‌های شخصی را برای انتخاب‌سازی به نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های متنوع مقامات تزریق می‌کنند.

 

همه اینها نیروی کار تعطیل امور ملت را در اختیار کسانی می‌گذارد کدام ممکن است هیچ ذهنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت‌ای برای اداره امور ملت ندارند. به‌ویژه مقامات آقای رئیسی کدام ممکن است {در این} تعدادی از ماهه همه سعی‌اش را کرده به همان اندازه مقامات را همراه خود افرادی تشکیل دهد کدام ممکن است سابقه ورزش اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی چشمگیری نداشته‌اند. همه اینها مقامات‌داری همراه خود مهره‌های بی‌تخصص نتیجه‌اش این خواهد بود کدام ممکن است ارزش‌های ملت بیش از حد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال نهایی حیف‌ومیل شود. چون نیروهایی کدام ممکن است سابقه کافی ندارند٬ ۴ سال اندازه می‌کشد تورم را بشناسند٬ الزامات اشتغال‌زایی را بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نکاتی کدام ممکن است اجباری است در بودجه لحاظ شوند٬ آشنایی پیدا کنند. بیان نشده پیداست٬ در چنین حالتی ملت اجتناب کرده اند مسیر مناسب خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد اجرایی شدن این سیستم‌هایی خواهیم بود کدام ممکن است با بیرون حساب‌وکتاب نوشته شده‌اند.

اجتناب کرده اند این موضوع بگذریم. اینکه همه امور به برجام، پیچ خورده چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

اگر کسی رزق خدایی را در سفره خارجی ببیند٬ خداوند او را مأیوس خواهد کرد. درواقع اینکه همه‌عامل را به برجام هر دو به حمایت روسیه، گره بزنیم٬ خلاف شان ملت ایران است. برای بار چندم تأکید می‌کنم٬ هر دولتی کدام ممکن است روی کار می‌آید٬ باید همراه خود تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی مستقیم افراد امور را توسط دست بگیرد به همان اندازه به شما گزینه بدهد شخصی را وکیل دقیق محله ببیند. لازمه چنین امری برگزاری انتخاباتی در واقع آزاد است. ۹ اینکه عده‌ای همراه خود مانترا انقلابی‌گری مکان مناسبی برای نمایندگی در رای‌گیری داشته باشد. دولتی کدام ممکن است همراه خود زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بند سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناحی محدوده شود٬ مقدمه کار را بر مصالح جناحی قرار خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه٬‌ برای استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری افراد کاری اجتناب کرده اند پیش نخواهد برد.

۱۰۰ هزار تومان شهرت کسب قالب اکسترا 😍

ساده همراه خود یه بلیط اتوبوس میلیادر شو!!! امتحانش ضرر نداره

هر آدمی کدام ممکن است در جاده می‌بینیم٬ خودش را انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلح می‌داند. وقتی ممکن است همراه خود مدیران رژیم پهلوی بحث می‌کردم خودشان را صالح‌ترین آدم‌ها می‌دانستند. حالا اینکه هرکسی، خودش را اصلح بداند خوب‌چیزی است. مهم رضایت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ادعایی کدام ممکن است افراد تأییدش نکنند٬ ادعایی نابود شد است. بر همین مقدمه در بزنگاه‌های انتخاباتی برای تائید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری افرادی که برای رقبا می‌آیند٬ این می تواند فکر شود کدام ممکن است چقدر درد افراد را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه اجتناب کرده اند مهارت اجباری برای فعالیتی توأم همراه خود تأثیرگذاری برخوردار است هر دو ۹؟

 

چاره چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به چه الزام‌هایی می‌تواند محله را {به سمت} استراحت اجباری برساند؟

تنها راه مقابله شدید را رانت‌خواری‌های سیاسی٬ اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی است. در زمان قدیم مثالی همراه خود این مضمون می‌زدند کدام ممکن است «خوب شهر همراه خود ۲ نرخ» اشکال‌ساز است. اینکه قیمت دلار باید وفاداری داشته باشد٬ اینکه درآمد موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند ۴ به همان اندازه ۲۵ سهم متغیر نباشد٬ اینکه به کسی دلار ۴۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کسی دلار را همراه خود نرخ ۲۵ هزار دلار ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کارهایی است کدام ممکن است می‌تواند به ما برای به حداقل رساندن مشکلات کمک تنبل. برای باور این امتیازات باید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصوبات مقامات طوری ترتیب شود کدام ممکن است حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجیح داده شود. یعنی اگر حاکمیت حقوق خواص را نسبت به حقوق افراد در انتخاب بداند٬ ۹‌تنها دردی اجتناب کرده اند دردهای حال کمتر نخواهد شد٬ اما علاوه بر این شرایط روزبه‌روز {به سمت} بحرانی‌تر شدن خواهد سر خورد.

 

برای سؤال پایانی٬ کدام اتفاق سال ۱۴۰۰ افکار ممکن است را خرس تأثیر قرار داد؟

تصمیم گیری صلاحیت‌هایی کدام ممکن است در انتخابات سیزدهمین فاصله ریاست‌جمهوری انجام گرفت٬ موجی اجتناب کرده اند سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیرت را باعث را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تلقی در ایده ها نهایی به‌طور پررنگی تعیین کنید گرفت کدام ممکن است تصور به٬ ملت شرایط جدیدی را در جهان سیاسی تخصص تنبل. به‌هرحال انتخابات برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جدید آغاز به زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط حال آنچه اهمیت دارد٬ چیزی غیرازاین نیست کدام ممکن است همه باید همراه با هم برای حضور در پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه استراحت هر آنچه در چنته داریم٬ به طبق اخلاص بگذاریم. مشکل‌ای هم برای شخص خاص ممکن است {اتفاق افتاد} کدام ممکن است ادامه دارد هم دلیلش را نمی‌دانم.

محمد غرضی،اخبار سیاسی،خبرهای سیاسی

سال ۱۴۰۱ بنده برای اینک بتوانم نسبت به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورم ادای دین کنم٬ برای نمایندگی در انتخابات ریاست‌جمهوری پرونده‌شناسایی کردم. در واقع شورای نگهبانی کدام ممکن است در سال ۹۲ به ممکن است مجوز کاندیدا شدن داده بود٬‌ این‌بار، ردصلاحیتم کرد. این انتخاب آن‌ها در حالی اجتناب کرده اند حضور در انتخابات محرومم کرد کدام ممکن است هرچقدر در نظر گرفته شده می‌کنم٬ هدف قانع‌کننده‌ای برای پیدا نمی‌کنم. هرچقدر کدام ممکن است پرس‌وجو کردم به همان اندازه هدف رد صلاحیتم را بفهمم٬ هیچ جوابی نگرفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرش هم نفهمیدم کدام ممکن است چرا رد صلاحیت شدم. این برخورد شورای نگهبان همراه خود ممکن است در شرایطی بود کدام ممکن است {در این} ملت سابقه‌ای تمدید شده در مدیریت کلان دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع برای بازشدن گره‌هایی کدام ممکن است مسکن را برای افراد دردسر کرده است٬ این سیستم‌های خوبی مدنظر داشتم. با این حال مثل سال ۹۶ بازهم به ممکن است مجوز حضور در انتخابات داده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به‌طور کدام ممکن است گفتم٬ هیچ‌کس حاضر نشد دلیلی قانع‌کننده حاضر تنبل.