راه اندازی شد دانشکده دوکوز ایلول ازمیر (Dokuz eylul University)


دانشکده دوکوز ایلول یکی اجتناب کرده اند دانشکده‌های دولتی ملت ترکیه می‌باشد کدام ممکن است در ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۸۲ در شهر زیبای ازمیر ساختمان شده است. این دانشکده توسط بنیاد نهاد‌های آموزش برتر تحمیل‌شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ساختمان شخصی تاکنون توانسته است به موفقیت‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی مناسبی انگشت یابد. چرا کدام ممکن است این دانشکده برای آموزش، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری اهمیت زیادی قائل‌بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات آموزشی شخصی دارد.

در جاری حاضر دانشکده دوکوز ایول دارای حدود ۷۳ هزار دانش آموز، ۳۵۰۰ کارمند آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار کارمند اجرایی در بخش‌های آموزشی می‌باشد. هر ساله دانشجویان زیادی اجتناب کرده اند سرتاسر دنیا اجتناب کرده اند این دانشکده پذیرش گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری مشغول به تحصیل می‌شوند.

دانشکده دوکوز ایلول هم اکنون دارای ۱۵ کالج، ۱۰ مؤسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج‌های آموزش تکمیلی، ۳ دانشگاه، ۶ دانشگاه حرفه‌ای، ۱ هنرستان، ۶۰ وسط تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بیمارستان تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد می‌باشد.

راه اندازی شد پردیس‌های دانشکده دوکوز ایلول ازمیر

پردیس Cinciraltı

 • کالج پزشکی
 • بیمارستان دانشکده
 • کالج فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان بخشی
 • کالج پرستاری
 • انستیتوی علوم بهداشتی
 • کالج حرفه‌ای ارائه دهندگان بهداشتی
 • بین‌المللی پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژنوم
 • انستیتوی انکولوژی

Alsancak پردیس

 • ساختمان اجرایی
 • وسط آموزش مادام‌العمر

Buca-Efeler پردیس

 • کالج آموزش
 • هنرستان حرفه‌ای ازمیر

Buca-Dokuzceşmeler پردیس

 • کالج اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اجرایی
 • کالج حقوق
 • کالج فنی حرفه‌ای دادرسی
 • کالج آموزش بوکا
 • آموزشگاه حرفه‌ای ازمیر
 • انستیتوی علوم تربیتی
 • کالج زبان‌های خارجی

Buca-Tınaztepe پردیس

 • کالج علوم
 • کالج خرید و فروش
 • انستیتوی علوم اجتماعی
 • کالج ساختار، کالج مهندسی
 • کالج علوم دریایی، کالج هنرهای انصافاً
 • کالج هنرهای انصافاً، هنرستان هنرهای انصافاً

Hatay پردیس

 • کالج الهیات
 • کالج حرفه‌ای دین
 • انستیتو تحقیق دینی

پردیس Torbalı

 • آموزشگاه حرفه‌ای Torbalı

پردیس Urla

 • کالج علوم دریایی

پردیس Seferihisar

 • کالج فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی
 • گروه ژئوفیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی پایین‌شناسی

پردیس Foça

 • دانشگاه گردشگری Reha Midilli

کالج‌ها

 • کالج پزشکی
 • کالج پرستاری
 • کالج علوم
 • کالج علوم دریایی
 • کالج حقوق
 • کالج اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اجرایی
 • کالج علوم بهداشتی
 • کالج آموزش
 • کالج جهانگردی
 • کالج ادبیات
 • دانشده ساختار
 • کالج مهندسی
 • کالج آثار هنری‌های انصافاً
 • کالج خرید و فروش
 • دانشگده الهیات

دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

مؤسسات

 • مؤسسه گذشته تاریخی انقلاب ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی آتاتورک
 • مؤسسه علوم مذهبی
 • مؤسسه علوم تحصیلی
 • مؤسسه علوم دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی
 • مؤسسه هنرهای انصافاً
 • وسط تحقیقاتی بیوپزشکی ازمیر
 • مؤسسه انکولوژی
 • مؤسسه علوم سلامت
 • مؤسسه علوم اجتماعی
 • مؤسسه همودیالیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند

مدارس

 • دانشگاه هنرستان دولتی
 • دانشگاه فیزیک درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا
 • دانشگاه علوم استفاده شده
 • دانشگاه زبان‌های خارجه

مدارس فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای

 • هنرستان علوم انتخاب کردن
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای برگاما
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای افس
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای ازمیر
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای علوم سلامت
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای ارائه دهندگان سلامت
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای تربالی
 • هنرستان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه‌ای علوم اجتماعی

رنکینگ دانشکده دوکوز ایلول

طبق فینال آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش بدست آمده دانشکده دوکوز ایلول ازمیر در سال ۲۰۲۱ توانسته است رتبه ۱۰۰۰+ را در رتبه‌بندی Times higher Education Word بدست آورد. هم‌چنین این دانشکده {در میان} دانشکده‌های جوان رتبه ۳۵۱ به همان اندازه ۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} دانشکده‌های آسیایی، رتبه ۴۰۱ را بدست معرفی شده است است.

اجباری به اشاره کردن است این دانشکده مورد تأیید وزرات علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ایران قرار ندارد اجتناب کرده اند همین‌رو چنان‌چه قصد یکپارچه تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کار درکشور ایران را ندارید، می‌توانید تحصیل {در این} دانشکده را یکی اجتناب کرده اند انتخاب‌های انتخابی شخصی، در تذکر داشته باشید.

نحوه پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل در دانشکده دوکوز ایلول

دانشجویان جهت پذیرش در دانشکده اطلس می‌بایست مدارک می خواست را کدام ممکن است در شبکه‌موقعیت یابی مناسب دانشکده اشاره کردن‌شده است به مدرسه حاضر داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبکه‌موقعیت یابی مناسب دانشکده آپلود نمایند. دانشجویان بین‌المللی جهت پرونده‌عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش مقطع کارشناسی در دانشکده دوکوز ایلول می‌بایست در آزمون یوس (YOS) نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره باورپذیر دانشکده را در منطقه انتخابی شخصی بدست آورند. دانشجویانی کدام ممکن است قصد تحصیل در مقاطع آموزش تکمیلی را دارند نیز باید در آزمون‌هایی چون آیلتس هر دو GRE نمایندگی کنند.

جهت کسب دانش تا حد زیادی اجتناب کرده اند دانشکده دوکوز ایلول ازمیر می‌توانید شبکه‌موقعیت یابی مناسب این دانشکده به برخورد را بازرسی نمایید. هم‌چنین برای کسب دانش اجتناب کرده اند نحوه پرونده‌عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش در برترین دانشکده‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ملت ترکیه همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران توران آکادمی تصمیم بگیرید.

مدارک می خواست جهت پذیرش

 • دستور شناسنامه به در کنار کپی آن
 • اثبات دیپلم
 • رزومه درست تحصیلی به‌صورت تفسیر‌شده
 • نمره قبولی در آزمون درگاه
 • اثبات تسلط به زبان ترکی هر دو انگلیسی
 • انگیزه‌نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار‌نامه اساتید (در مقطع آموزش تکمیلی)
 • مقالات بین‌المللی (در مقطع آموزش تکمیلی)
 • تعدادی از قطعه عکس

بدست آمده بورس تحصیلی اجتناب کرده اند دانشکده دوکوز ایلول

دانشکده دوکوز ایلول برای برخی اجتناب کرده اند دانشجویان حرفه ای، بدست آمده بورس تحصیلی را فراهم کرده است. دانشجویان می‌توانند هر ساله چشم انداز شخصی را جهت بدست آمده بورسیه تحصیلی ملت ترکیه امتحان کنند. زمان پرونده‌عنوان جهت بدست آمده ترکیه بورسلاری اجتناب کرده اند ۲۵ دی ماه هر سال به همان اندازه اول اسفند می‌باشد. جهت آشنایی تا حد زیادی همراه خود نحوه بدست آمده بورسیه تحصیلی ملت ترکیه، همراه خود مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران توران آکادمی در ارتباط باشید. توران آکادمی اجتناب کرده اند ابتدای تحصیل خواهید کرد، مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همیشگی خواهید کرد {خواهد بود}.

دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر

چشم اندازها دانشکده دوکوز ایلول

دانشکده دوکوز ایلول یکی اجتناب کرده اند برترین دانشکده‌های دولتی شهر ازمیر می‌باشد کدام ممکن است همراه خود فراهم نمودن چشم اندازها تحصیلی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی گوناگون سعی در تربیت دانشجویانی کوشا، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کار دارد. اجتناب کرده اند جمله امکاناتی کدام ممکن است این دانشکده برای بچه های دانشگاه شخصی فراهم نموده است می‌توان به اشیا زیر ردیابی کرد:

 • کادر آموزشی باسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای دارای سابقه موفقیت‌های آموزشی
 • ساختمان‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه فنی
 • دارای یکی اجتناب کرده اند بهتر از بیمارستان‌های ملت ترکیه
 • امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد (معامله با‌های سلولی، زیست‌شناسی بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست مولکولی مشکلات ژنتیکی)
 • تحمیل جایگزین‌های مطالعه اجتناب کرده اند راه در اطراف در امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده برای بچه های دانشگاه فاصله‌های آزاد کدام ممکن است دارای محدودیت‌های روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی هستند. (deu.edu.tr)
 • کتابخانه مرکزی بی نظیر در کنار همراه خود ۱۴ کتابخانه متصل به این کتابخانه همراه خود قابلیت ۲۳۰۰ دانش آموز (مجموع مساحت ۱۹/۶۳۷ مترمربع)
 • چشم اندازها ورزشی اجتناب کرده اند جمله سالن‌های ورزشی، پایین‌های فوتبال، تنیس، والیبال، بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…
 • سه خوابگاه دخترانه (اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، کرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوچا)
 • رستوران‌ها، بوفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه تریاها
 • کلوب‌های دانشجویی
 • امکانات کسب، فروشگاه‌ها
 • موسسه مالی
 • ارائه دهندگان حمل‌ونقل
 • آزمایشگاه‌های مجهز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های معاصر

تأمین: