رتبه ۲۵ کنکور اردبیل


مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ وضعیت استان اردبیل در کنکور سراسری ۲۵ کشور جهان است.

رتبه 25 کنکور اردبیل

باید از ظرفیت مجلس، دولت و نهادهای مختلف برای رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش که با دغدغه های زیست محیطی جدی مواجه است، کنکور، پایه دوازدهم و بسیاری از مشاغل دیگر استفاده کرد.