رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران ایتالیایی: محرومیت در پیش بینی فوتبال ایران


رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران ایتالیایی: محرومیت در پیش بینی فوتبال ایران

به گزارش گلونی عالی رسانه ایتالیایی مدعی شد: ماجرا به حواشی دیدار ایران – لبنان در مشهد برمی‌گردد، جایی کدام ممکن است ۲۰۰۰ زن در حالی کدام ممکن است برای دریافت پذیرش در استادیوم بلیت تهیه کرده بودند، اجازه دریافت پذیرش در ورزشگاه را پیدا نکردند.

ایران پیش اجتناب کرده اند این در سال ۲۰۱۹ اجتناب کرده اند سوی فیفا هشداری در همین خصوص بدست آمده کرده بود به همان اندازه ممنوعیت حضور دختران در استادیوم‌های فوتبال را بردارد.

محرومیت در پیش بینی فوتبال ایران

دی‌ مارزیو، خبرنگار اصلی فوتبال اجتناب کرده اند بازرسی فیفا برای بردن ایران اجتناب کرده اند جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی فوتبال سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشگاهی ایران خبر داد:

همراه خود ملاحظه به تکرار این داستان، مهرداد سراجی (یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران) در توییتر نوشت کدام ممکن است اطلاعات درگیر کننده‌ای اجتناب کرده اند سوی ای اف سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیفا به گوشش رسیده است.

شدیدترین تنبیهی کدام ممکن است می‌تواند روی فوتبال ایران اعمال شود، بردن این ملت اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ است، تورنمنتی کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند مدت‌ها در گذشته جای شخصی را در آن رزرو کرده.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اجتناب کرده اند تذکر تئوری این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است فیفا بالاترین خدمه حاضر در رنکینگ خودش کدام ممکن است نتوانسته به جام جهانی صعود تنبل را جانشین ایران تنبل.

در جاری حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده فینال رنکینگ فیفا، ایتالیا این خدمه {خواهد بود}؛ آتزوری تعدادی از ساعت شب در گذشته مقابل مقدونیه شمالی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ باز ماند.

گفتنی است بانوانی کدام ممکن است در روز تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان بلیت را تهیه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل برگزاری مسابقه حاضر شدند، اجازه دریافت پذیرش در ورزشگاه را پیدا نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ساعت‌ها پایین در معطل ماندند.

انگیزه این اتفاق به زیبایی خاص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تجمع تماشاگران مقابل ورزشگاه، ماموران آنها را اجتناب کرده اند محل برگزاری مسابقه در اطراف کردند.

چشمان اشکبار دختران طرفدار فوتبال؛‌ فاجعه در ساعت ۱۶:۳۰

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید