رضایت سبک اجتناب کرده اند بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا


رضایت سبک از بریتانیا و آمریکا

سرپرست خدمه سراسری اجتناب کرده اند حضور در گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ ابراز رضایت کرد.


به گزارش ایلنا، حمید استیلی، سرپرست خدمه سراسری پس اجتناب کرده اند در اطراف گروهی ایران همراه خود انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد پلی آف اروپا اظهار داشت: مراسم شادی ها انگیزی بود. به تصویر کشیدن ما هم خطرناک نیست. هم انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم آمریکا فوق العاده مقاوم هستند.


وی افزود: باید برای دیدارهای تدارکاتی این سیستم ریزی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های خوبی حاضر دهیم. گروه ما نسبتا خوشایند است. بعد از همه همه خدمه ها مقاوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آسانی نداریم.


انتهای پیام/