رفع سبدها برجام به نیاز آمریکا وابسته است


حل موانع برجام به اراده آمریکا بستگی دارد

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی پاکستان در محیط سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اطمینان حاصل شود که پیگیری امتیازات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر در خصوص تحولات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردند.


به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاه محمود شاه قریشی اجتناب کرده اند الگو رشد روابط دوجانبه استقبال کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی کردند در سال جاری جلساتی در سطوح برتر برگزار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین جایگزین کمیسیون مشترک همکاری های مالی را برگزار کنند.


وزرای خارجه ۲ ملت علاوه بر این بر اجرای بدون در نظر گرفتن سریعتر توافقنامه بازارچه های مرزی تاکید کرده اند.


{در این} دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش درمورد به افغانستان، ۲ طرف حمایت شخصی را اجتناب کرده اند همکاری‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد که شما افراد افغانستان اجتناب کرده اند {کاهش سرعت} انتخاب‌گیری‌هایی کدام ممکن است باعث افزایش روابط افغانستان همراه خود همسایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وضعیت مسکن افراد می‌شود، ابراز کردند. افغانستان باید به نیازهای دقیق افراد در تمام جهان های سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ملاحظه شدید داشته باشد.


وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان نیز محرومیت اجتناب کرده اند تحصیل زنان را ناامیدکننده خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند کدام ممکن است چنین اقداماتی هیئت حاکمه طالبان را اجتناب کرده اند افراد در اطراف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت در سراسر جهان به انگشت معرفی شده است است.


امیرعبداللهیان در تشریح وضعیت جدیدترین مذاکرات اظهار داشت: رفع سبدها باقی مانده به نیاز طرف آمریکایی واگذار شده است.


وزیر امور خارجه کشورمان همراه خود رد نبرد شناخته شده به عنوان راه رفع مشکلات اوکراین، امتحان شده های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری اجتناب کرده اند نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به برون سر خورد اجتناب کرده اند شرایط کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کمک های بشردوستانه به افراد اوکراین را مورد تقدیر قرار داد. طرف پاکستانی


انتهای پیام/