رفع ضرر فیبرنوری در بخش جنوبی جاده خوب متروی تهران


رفع ضرر فیبرنوری در بخش جنوبی جاده خوب متروی تهران

طلانیوز: پیرو اطلاعیۀ زودتر، به اطلاع می‌رساند همراه خود امتحان شده متخصصان فنی ایرانسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمایندگی بهره‌برداری متروی تهران، ضرر قطعی فیبرنوری در بخش جنوبی جاده خوب مترو، رفع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ارتباطات، به حالت دوره ای برگشته است.

به گزارش طلانیوز:   پیرو اطلاعیۀ زودتر، به اطلاع می‌رساند همراه خود امتحان شده متخصصان فنی ایرانسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نمایندگی بهره‌برداری متروی تهران، ضرر قطعی فیبرنوری در بخش جنوبی جاده خوب مترو، رفع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ارتباطات، به حالت دوره ای برگشته است.


اداره‌کل روابط‌کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات سازمانی ایرانسل