رنگ سال ۱۴۰۱ چه رنگی است؟


طراحان دکوراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدلینگ در سیاره برای تحمیل توافق میان طراحی‌های سالانه شخصی، هر ساله اجتناب کرده اند رنگ مشخصی پیروی می‌کنند. رنگ سال ۲۰۲۲ هم مطابق عرف هر سال توسط نمایندگی پنتون (Pantone) راه اندازی شد شد. نمایندگی پنتون اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۹ میلادی تعهد محدوده رنگ سال جدید را برعهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} محدوده اجتناب کرده اند بازخورد متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب نظران تخصص در جهان مدلینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکوراسیون استفاده می‌کنند.

همراه خود افزایش ارتباطات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما، ورود مردمان ایران هم به اطلاعات مدلینگ در سیاره بیش اجتناب کرده اند قبلی شده است. به دلیل در ایران هم رنگ‌های سال شمسی طبق الگوی میلادی شخصی محدوده می‌شود. رنگ سال ۱۴۰۱ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۲ میلادی، «Very pery» عنوان دارد کدام ممکن است آبی متمایل به بنفش است. در دیدگاه اول، «وری پری» شبیه رنگ بنفش دیده می‌شود با این حال در واقعیت چنین نیست. «Very pery» به‌طور بی نظیر توسط نمایندگی پنتون بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه ظاهری فوق‌العاده‌ای هم دارد.

اگر خاطرتان باشد، خانم‌های ایرانی برای مونتاژ تیپ سال ۱۴۰۰ شخصی، رنگ‎‌های خاکستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد را در میل قرار می‌دادند؛ از {این رنگ}‌ها شناخته شده به عنوان رنگ شبیه به سال راه اندازی شد شده بود. همراه خود فرا رسیدن سال ۱۴۰۱، طبیعتاً اصلی طراحی‌های لباس‌های زنانه براساس رنگ «وری پری» انجام احتمالاً خواهد بود.

تأمین