روایتی از سرگذشت حامد اسماعیلیون! + فیلم


گزارشی که صداوسیما از حامد اسماعیلیون پخش کرد.

حامداسماعیلیون

حامد اسماعیلیون، پدر و همسر یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی است که پس از این اتفاق تبدیل به سخنگوی خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ شد. فعالیت‌های حامد اسماعلیون در روزهای اخیر شدت گرفته. اسماعیلیون را پیش از ماجرای پرواز ۷۵۲ با کتاب‌«گاماسیاب ماهی ندارد» می‌شناختیم، او پس از آن واقعه و از دست دادن همسر و فرزندش مواضع سیاسی داشته و حالا برخی معتقدند مواضع روزهای اخیرش تحت تاثیر فعالیت «کاوه شهروز» است.

دیدگاهتان را بنویسید