روایت اکسیوس اجتناب کرده اند تداوم نبرد ها بین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل بر سر احیای بورژوازی


روایت اکسیوس از تداوم درگیری ها بین ایالات متحده و اسرائیل بر سر احیای بورژوازی

همراه خود ردیابی به بازدید جدیدترین آمریکا.


به گزارش ایلنا، همراه خود ردیابی به بازدید جدیدترین آمریکا.


بر ایده این گزارش، بلینک در دیدار همراه خود بنت کدام ممکن است دیگری احیای مجدد برجام است، نیازمند حاضر پیشنهادی برای راه رفع متنوع برای مهار غنی سازی اورانیوم ایران شد.


در پاسخ، بنت استدلال کرد کدام ممکن است اگر ایران بداند همراه خود تحریم‌های سنگینی قابل مقایسه با تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه مواجه می تواند، ۹۰ نسبت غنی‌سازی اورانیوم را جدا می‌گذارد.


وی علاوه بر این همراه خود تکرار چندین شکایت اجتناب کرده اند ماهیت این سیستم هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های جهان‌ای ایران، اظهار داشت: احیای برجام تنها راه‌رفع موقتی است کدام ممکن است این موضوع را برای چند سال رفع می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری میلیاردها دلار برای توسعه ورزش‌های جهان‌ای فراهم می‌تنبل. .


این مقام صهیونیست در یکپارچه موضع شخصی را محافظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کشورهای جهان باید همراه خود مجازات ها احیاء مقابله کنند.انتهای پیام/