روسیه برای حفاظت اجتناب کرده اند پایگاه های شخصی در اقیانوس اجتناب کرده اند دلفین های ماهر استفاده می تنبل


عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای نماد می‌دهد روسیه در درگیری همراه خود اوکراین همراه خود هدف حفاظت اجتناب کرده اند پایگاه های شخصی در اقیانوس اجتناب کرده اند دلفین ها استفاده کرده است.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی تکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند گزارش نشریه USNI News تجزیه و تحلیل عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای نماد می دهد نیروی دریایی روسیه در درگیری همراه خود اوکراین در بخش بندر سواستوپول بومی را برای دلفین ها راه‌اندازی کرده است. {در این} گزارش آمده روسیه این ۲ وضعیت مخصوص را در ماه فوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود تحریک کردن درگیری اندیشه در مورد است.

قرار گیری دلفین ها در سواستوپول شناخته شده به عنوان مهمترین پایگاه نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه نماد می دهد این دلفین ها همراه خود هدف حفاظت اجتناب کرده اند پایگاه های این ملت به سمت اوکراین آموزش های خاصی را دیده اند. پیش اجتناب کرده اند این نیز شایعات متنوع با توجه به آموزش پستانداران دریایی توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برای وظایف دفاعی چاپ شده شده بود.

 اکنون عکس های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای اجتناب کرده اند این بندر نماد می دهد همراه خود وجود عدم ورود موشکهای اوکراینی به این بخش با این حال نیروی دریایی روسیه زیردریایی هایی را {در این} وضعیت قرار داده است کدام ممکن است ممکن است انصافاًً حساس باشد. طبق گزارش USNI روسیه جدا از دلفین ها اجتناب کرده اند نهنگ های سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوک های ماهر نیز در قطب شمال استفاده می تنبل. پیش اجتناب کرده اند این در سال ۲۰۱۹ خوب نهنگ سفید ماهر درمورد به نیروی دریایی روسیه در شمال نروژ پیدا شده بود کدام ممکن است نماد میداد روسیه این سیستم جاسوسی شخصی را اجتناب کرده اند طریق این نهنگ های ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم به سمت سرما انجام می دهد.