رکورد شکنی بازار بورس در تحریک کردن هفته


شاخص کل بورس نسبت به چهارشنبه قبلی ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۹ واحد بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۵ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس هم در مقابل همراه خود ۴ روز قبل از امروز ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۸ واحد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۳۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۱ واحدی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا گشت و گذار کنید.

به گزارش کاماپرس، در این زمان دسترس در بازار بورس نمادهای «فملی»، «فلز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تاپیکو» بیشترین تأثیر را روی شاخص کل داشتند. در نهایت پیشنهادات در این زمان ۴۹۵ تصویر انبساط قیمتی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ تصویر هم همراه خود افت قیمتی مواجه شدند. در این زمان قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات دانش سهام به بالاترین رقم ۴ ماه فعلی رسید. بر مقدمه فینال دانش، قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات دانش نسبت به چهارشنبه قبلی ۳۸ نسبت انبساط پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رقم ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۲ میلیارد تومانی ایستاد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

شاخص کل فرابورس، آیفکس، هم انبساط ۳۱۵ واحدی پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۳ واحدی رسید. در روز جاری ۲۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۳ تخفیف دسترس در بازار فرابورس به پایان رسید. نمادهای «آریا»، «هرمز» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شگویا» بیشترین تأثیر خوش بینانه را روی شاخص کل فرابورس داشتند. مجموع قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات دانش بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس هم در روز جاری در محدوده ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۵ میلیارد تومانی قرار گرفت.

پیش سوراخ بینی بازار بورس

اخیرا حقیقی‌ها ورود بیشتری به بازار سرمایه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بازار استقبال بیشتری کرده‌اند. به تذکر نیروهای بازار سرمایه در سمت تقاضا تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه همچنان یکپارچه پیدا خواهد کرد.

تا حد زیادی تحلیلگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بازار بورس نسبت به بلند مدت این بخش خوش بین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند کدام ممکن است در صورت تداوم این توسعه امکان حرکت شاخص کل بورس اجتناب کرده اند نیمه دوم کانال عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار واحدی موجود است. بعد از همه امکان اصلاح شاخص کل بورس بعد اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند این محدوده قیمتی وجود می تواند داشته باشد.

مرتبط همراه خود : گروه بورس

برای ورود فوری‌تر: