زنوزی سوئیچ امتیاز تراکتورسازی را لغو کرد


زنوزی انتقال امتیاز تراکتورسازی را لغو کرد

مالک تجهیزات گلف تراکتورسازی اظهار داشت: {به دلیل} اینکه تحمل ناامیدی هواداران را ندارم، قصد ندارم تراکتور را جابجا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت استاندار سهام تراکتور در بورس به هواداران تهیه تبدیل می شود. ”


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل از رسانه مناسب تجهیزات گلف تراکتورسازی، مهندس محمدرضا زنوزی کاملاً، مالک تجهیزات گلف تراکتورسازی اظهار داشت: {به دلیل} تحمل ناامیدی هواداران، قصد ندارم تراکتور را جابجا کنم. حمایت آقای استاندار سهام تراکتور به هواداران تهیه تبدیل می شود.» وی در مخلوط اعضای کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها اظهار داشت: در کلاس سیزدهم بودن ارزشی به تماس گرفتن تراکتور، هواداران، ممکن است، من می خواهم، کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی ندارد. مدیریت تجهیزات گلف.از ممکن است پیش بینی بیشتری دارم.تراکتور توسط می آید نفرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت نیروی کار کوچکی نیست.گیمرها بزرگی در ابتدای فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم توسل به شدند.گیمرها غول پیکر فصل های در گذشته در من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار از وضعیت حال تراکتورسازی راضی نیستیم.


زنوزی همراه خود خاص اینکه مطالبات گیمرها صنوبر تبدیل می شود، اظهار داشت: شاید توسط می آید پولی به سختی مستحق بودید با این حال ۹ در حدی کدام ممکن است چنین نتایجی حاصل شود. گیمرها نیروی کار های تولید دیگری کمتر از تراکتور می گیرند. گیمرها فصل در گذشته کدام ممکن است {در این} نیروی کار حضور دارند هر دو گذشت اند تقاضا شخصی را به طور درست اکتسابی کرده اند. علاوه بر این به مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی نیروی کار گفتن کردم کدام ممکن است حقوق گیمرها صنوبر ممکن است.


وی همراه خود خاص اینکه در فینال نتایج تراکتور بدشانسی رخ داد، اظهار داشت: مطالبات گیمرها در dishing out فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ سال جدیدترین در تراکتور به طور درست صنوبر شد. جایگاه حال نیروی کار خوب ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران نیست. احتمال در تعدادی از تفریحی دخیل بود، مثل تفریحی های آخر کدام ممکن است ۲ پنالتی را از انگشت دادیم. این در فوتبال خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بازیکنی حق دارد خطا تدریجی.


زنوزی همراه خود تاکید بر اینکه تراکتور واگذار نمی شود، اظهار داشت: هفت تفریحی نیروی کار متفاوتی باشیم. بیایید به هفت تفریحی از توجه هفت فینال ظاهر شد کنیم. باشی خوب حضور در هر سه نیروی کار بودی. این موضوع یکسری مسائل دارد کدام ممکن است فوتبال نیست. مثلا گفتند تمایل دارد به نیروی کار بیاید با این حال {نمی تواند}. من می خواهم همین جا دلیل می دهم کدام ممکن است چون هیچکس تراکتور را عرضه نداده، تولید دیگری قصد واگذاری آن را نداریم. من می خواهم قادر نیستم بنشینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق هواداران را تماشا کنم از {نمی دانم} کسی چه می تدریجی.


وی افزود: تراکتور عشق هواداران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر تعدادی از نفر نخواهیم شد از آن بگذریم. روی نیروی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است سرمایه تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گروه هستید. ما علاوه بر این به برخی اشخاص حقیقی اجازه می دهیم به نیازها شخصی برسند.


زنوزی تاکید کرد: همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری استاندار آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر عابدین خرم امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه این تراکتور را در بورس به هواداران تهیه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا از استاندار برای حمایت از آن تراکتور تشکر می کنیم. هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آذربایجان.»


او اظهار داشت: در یک واحد مصاحبه دانستن درباره اتفاقاتی کدام ممکن است در فوتبال می افتد صحبت می کنم. چرا می خواهند نیروی کار های شخصی را نابود کنند. از آنجایی کدام ممکن است قصد واگذاری تراکتور را ندارم، باید از همین الان تیمی خاص باشیم. فوتبالی را تفریحی کنید کدام ممکن است صحیح ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی غول پیکر تراکتور باشد. ممکن است این تفریحی را انجام دهید ما از فردا در خدمت ممکن است هستیم.


مالک این تراکتور در طولانی مدت تاکید کرده است: به خدا می توان نیروی کار های غول پیکر را شکست داد. همراه خود اینکه نیروی کار آسانسور نشده با این حال در آسیا نتیجه خوبی خریدی، نیروی کار حال خیلی مقاوم تر است. ما به دست آورد می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم قول پاداش های خوبی می دهم. همراه خود حضور گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه شدن گیمرها تولید دیگری نیروی کار فوق العاده خوبی را برای سال بلند مدت خواهیم بست.


انتهای پیام/