سال قبلی تعدادی از شخص ایرانی {به دلیل} صنوبر نکردن مهریه زندانی شدند؟


سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۲:۳۴

مهریه سند رسمی لازم‌الاجرا و حق بانوان است

تهران (پانا) – رئیس هیات امنای ستاد دیه اظهار داشت در سال قبلی ۱۴۹۹ شخص {به دلیل} صنوبر نکردن مهریه روانه زندان شدند.

به گزارش ستاد دیه، سید اسدالله جولایی در اتصال همراه خود کار کردن ستاد دیه اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ علی‌رغم محدودیت‌های کرونایی در برگزاری جشن‌های گلریزان با این حال خیرین خداجوی ملت سنگ تمام گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به واسطه حمایت‌های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب پویش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین‌های دیجیتال زمینه آزادی ۷۶۱۱ زندانی شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ محکوم زن بدهکار در جرایم غیرعمد را فراهم نمودند.

جمع کنندگان در جاده مقدم آزادی زندانیان غیرعمد قرار دارند

وی مبلغ بدهی این زندانیان را رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در معنی معامله با به پرونده‌ها همراه خود امتحان شده در یک روز واحد‌زمانی کمیته‌های صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش به همان اندازه میزان ۴۵ نسبت محکومٌ‌به اجتناب کرده اند سوی شکات شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیا دم تحویل داد گردید.

رئیس هیأت امنا ستاد دیه ملت همراه خود تفکیک جرایم زندانیان مساعدت شده اظهار داشت: در بخش مددجویان بدهکار دیه، انواع ۱۱۰ نفر {به دلیل} عدم در صنوبر دیات ناشی اجتناب کرده اند حوادث رانندگی، ۱۰۱ محکوم به دلیل برای عدم استطاعت در ایفای تعهدات مرتبط همراه خود حوادث کارگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲ محبوس نیازمند نیز به سبب عدم در صنوبر دیات شبه عمد در بند حبس حضور داشتند کدام ممکن است غالی این اشخاص حقیقی همراه خود مشارکت آحاد مختلف اجتماعی اجتناب کرده اند بند زندان نجات یافتند.

حبس ۱۵۰۰ شخص ایرانی {به دلیل} مهریه‌های صنوبر نشده

وی همراه خود دقیق اینکه بیش اجتناب کرده اند ۹۶ نسبت اشخاص حقیقی استخلاص یافته بدهکاران پولی بوده‌اند، افزود: محکومان گرفتار به واسطه صدور هر دو امضا اوراق بانکی (چک هر دو سفته) همراه خود ۵۴۸۷ مددجو در شمار پرجمعیت‌ترین دسته زندانیان غیرعمد قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان به ایفای تعهدات مهریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفقه هر کدام به همین ترتیب همراه خود ۱۴۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۷ محبوس در رتبه‌های بعد قرار دارند.

جولایی اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی شدن قوانین بیمه مجبور شخص خاص ثالث در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه آمار بدهکاران دیه‌های فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرحی ناشی اجتناب کرده اند حوادث رانندگی، کاهش محسوسی داشته است، به نحوی کدام ممکن است سال قبلی به دلیل برای مدیریت درگاه رانندگان به بندهای زندان، استان‌های ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان‌جنوبی هیچ زندانی محکوم دیه‌ای در ارجاع به سوانح خیابان‌ای در آمار عددی شخصی نداشتند.

صدر استخلاص‌ها به اصفهان تعلق دارد

رئیس هیأت امنا ستاد دیه ملت در خصوص استان‌های سرزنده در بخش آزادی زندانیان غیرعمد اظهار کرد: اصفهان در فینال سال قرن قبلی همراه خود آزادی ۷۵۲ زندانی جرایم غیرعمد، خودش را در صدر فهرست آزادی‌ها قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده متولیان امر در آذربایجان شرقی همراه خود فراهم نمودن زمینه آزادی ۵۵۲ محبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین قضائی استان فارس همراه خود محیا کردن رهایی ۴۶۷ زندانی حرفه ای، در ردیف‌های بعدی این فهرست قرار دارند.