سامانه تقاضا پرانرژی‌سازی پیامک مانده حساب راه‌اندازی شد


به گزارش طلانیوز:   به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی قرض‌الحسنه مهر ایران، مشتریان موسسه مالی می‌توانند اجتناب کرده اند مسیر «شبکه‌موقعیت یابی موسسه مالی > بانکداری الکترونیک > پرانرژی‌سازی پیامک» حساب هر دو لینک سامانه به رسیدگی (www.qmb.ir/SMS)، نسبت به احراز هویت اجتناب کرده اند طریق مشخصات مقوا بانکی شخصی اقدام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا پرانرژی‌سازی هر دو تمدید سرویس پیامک حساب شخصی را پرونده کنند.


در صورت عدم وجود ضرر، پرانرژی‌سازی پیامک پس اجتناب کرده اند کسر کارمزد، انجام می‌شود.