سرمربی: ایران حریف عکس برای ماست


    سرمربی: ایران حریف دیگری برای ماست

سرمربی گروه سراسری آمریکا آی تی. گروه سراسری پس اجتناب کرده اند همگروهی همراه خود ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ ذکر شد: ایران برای ما رقیبی مشخص است.


به گزارش ایلنا، گروه سراسری فوتبال کشورمان امشب در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در گروه دوم به مصاف گروه های انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد پلی آف اروپا سر خورد.


گرگ برهالتر ذکر شد: ما در نظر گرفته شده می کنیم در گروه خوبی هستیم. آی تی. معلم بعد اجتناب کرده اند قرعه کشی هیچ حریفی در جام جهانی روی حیله و تزویر نیست. ورزشی همراه خود انگلیس سرگرمی انگیز است، ایران حریف متفاوتی برای ما است کدام ممکن است انجام خوبی در مسابقات مقدماتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید منتظر باشیم به همان اندازه حریف سوم شخصی را ببینیم.


وی افزود: در مجموع اجتناب کرده اند گروه راضی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای شروع} کار سرگرمی زده هستم. ما اخیراً منصفانه ورزشی دلپذیر همراه خود ولز انجام داده ایم، اسکاتلند را می شناسیم.


آمریکا آمریکا. آی تی. معلم شکسته نشده داد: من می خواهم [گرت ساوت‌گیت و من] ما خیلی به عقب برمی گردیم. در همه زمان ها کنارم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصیحتم می کرد. وقتی برای اولین بار آغاز کردم، شناخته شده به عنوان منصفانه معلم به او مورد توجه قرار گرفت می کردم. من می خواهم چشم به جلو رقبا همراه خود آن هستم.


انتهای پیام/