سر اختلاف درونی طالبان بر بالا رئوس مطالب اسلام طالبانی | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقناافغانستان- جنرال مبین می گوید خدا نکند فضا میان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سبب سقوط شود.

به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، به‌دنبال وضع مبانی طالبانی با اشاره به ریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب زیر عنوان اسلام، اکنون فعالان رسانه‌ای طالبان یکی بعد تولید دیگری نسبت به وضع حال ابراز نارضایتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌کار را سبب تحمیل فضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سقوط بالقوه نظام طالبان می‌دانند.

جنرال مبین، سخن‌گوی پیشین فرماندهی پولیس کابل زیر اداره‌‌ی طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده رسانه‌ای در توییتی نگاشته: «تولید دیگری چیزی نمی‌گویم، آن‌قدر اجتناب کرده اند انتخاب ها عجولانه عصبانی شده‌ام کدام ممکن است حد ندارد.»

در همین جاری، قاری عبدالستار سعید نویسنده‌ی کتاب «ثالث عمر» در توییتی نگاشته کدام ممکن است اگر پیگیری ها خصوصی جای قرآن را گرفت، وضعیت ما مشابه قبلی می تواند. او همراه خود اشاره کردن روایت تاریخی افزوده کدام ممکن است در در اطراف قبلی براساس دیدگاه افراطی برخی طالبان تاک‌زارهای شمالی شومینه‌زده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید خطاها قبلی تکرار شود.

سعید تصریح کرد: «در کل گذشته تاریخی اسلام، هیچ سیگنال‌ی پیدا نمی‌کنید کدام ممکن است کسی به‌خاطر ریش هر دو مو مورد مجازات قرار گرفته باشد.»

این سخنان قاری سعید موجی اجتناب کرده اند حمایت‌های داخل طالبانی را در کنار شده است.