سنگال با بیرون قطر کشتی گرفت. صلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی فرآیند به جام جهانی نرسیده اند


سنگال بدون قطر کشتی گرفت.  صلاح و کی روش به جام جهانی نرسیده اند

سنگال به جام جهانی راه کشف شد.


به گزارش ایلنا، در چارچوب تفریحی بازگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۲ گروه مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال در حالی به مصاف هم رفتند کدام ممکن است در داکار پایتخت سنگال در تفریحی سر خورد شاگردان کی فرآیند سودآور شدند سنگال را شکست دهند. {در خانه} همراه خود امتیاز خوب به صفر.


سنگالی ها خیلی زود در ۴ دقیقه گل پیروزی را به ثمر رساندند به همان اندازه نوید خوب تفریحی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف را بین ۲ گروه بدهد. با این حال امتحان شده ۲ گروه در ۲ دقیقه بی اثر بود به همان اندازه تفریحی به وقت اضافه کشیده شود. امتحان شده ۲ گروه در ۵ دقیقه برای ایجاد ضربات پنالتی مرگبار گروه صعود کننده به جام جهانی بی نتیجه {می ماند}.


در ضربات پنالتی در یک واحد اتفاق جذاب تمام ۲ ضربه اول هر ۲ گروه بی رنگ شد. سرانجام اسماعیل سار هافبک سنگال در سومین ضربه پنالتی سودآور شد قفل را بشکند. سرانجام سنگال {در این} ماراتن ظریف سودآور شد قطر را در ضربات پنالتی همراه خود نتیجه ۲-۱ شکست دهد.


انتهای پیام/