سیارات خورشید در آسمان ردیف شده اند!


این روزها، اگر حدود ساعت چهار یا پنج صبح به آسمان شرق و جنوب شرقی نگاه کنید، با منظره‌ای شگفت‌انگیز مواجه خواهید شد. پنج سیاره منظومه شمسی به همان ترتیب فاصله شان از خورشید در یک خط ایستاده و برای شما موج می زنند.

منظومه شمسی

در موارد غیر معمول، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل به ترتیب در منظومه شمسی، قطارها در یک خط خواهند بود. به عبارت دیگر، با چشم غیرمسلح می توانید این پنج سیاره را در جهت خود در خورشید ببینید.
علاوه بر این، سیاره عطارد، که اغلب در روزهای دیگر ضعیف است، به وضوح برای یکدیگر قابل مشاهده است. پانتا دیده خواهد شد.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. زیرا در این قطار بین سیارات زهره و مریخ می توان ماه کامل را نیز مشاهده کرد. جالب تر از این است که از آنجایی که این سیاره از نظر منظومه سیاره ای بین سیاره های زهره و مریخ قرار دارد، ماه در آن قرار دارد. و بهشت دیده خواهد شد که در این زمینه نماینده جهان است.
جالب اینجاست که اگر دید داشته باشید، حتی سیارات اورانوس و نپتون نیز در این پنج سیاره دیده می شوند.
پس این چند روز مخصوصا روز جمعه سوم تیر ۱۴۰۱ بیدار شو تا شتر شوی!

بیشتر بخوانید:


منبع: همشهری آنلاین