شجاعیان: قادر خواهیم بود همراه خود سه امتیاز پایین را توقف کنیم/ فحاشی قطعا پاسخ بود


شجاعیان: می توانستیم با سه امتیاز زمین را ترک کنیم/ فحاشی قطعا واکنش بود

شرکت کننده کارکنان هواداری کسب اطلاعات در مورد تفریحی همراه خود پرسپولیس صحبت کرد.


به گزارش ایلنا، داریوش شجاعیان پس اجتناب کرده اند جذب می کند مقابل پرسپولیس اظهار داشت: تفریحی خوبی بود. هر ۲ کارکنان چندین مکان دارند. شخصاً معادله راستگو بود. در نیمه دوم مکان‌های خوبی داشتیم کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند آن‌ها استفاده می‌کردیم می‌توانستیم سه امتیاز اجتناب کرده اند پایین پوست بیاییم.


وی همراه خود ردیابی به اینکه تفریحی فوق العاده جذابی بود، اظهار داشت: پرسپولیس سرعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما جستجو در صعود به بالای جدول هستیم. مشخص باشید {در این} تفریحی مشکلی پیش خواهد به اینجا رسید. ممکن است در نظر گرفته شده می کنم آن یک است نبرد خاص نیست. فوتبال پینگ پنگ نیست!


هافبک هواداران در خصوص رفتار روح الله باقری بعد اجتناب کرده اند تفریحی اظهار داشت: به نظرم آنها ناشیانه ای هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا بی ادبی هستند. در نظر گرفته شده {نمی کنم} موضوع خاصی باشد.


شجاعیان کسب اطلاعات در مورد بی ادبی اظهار داشت: {نمی دانم}، در نظر گرفته شده می کنم او یکی اجتناب کرده اند اعضای کادر فنی کارکنان پرسپولیس {بوده است}.


وی همراه خود ردیابی به اعتراض هواداران پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به این کدام ممکن است این کارکنان برای خوشحالی استقلالی ها تفریحی کرد، اظهار داشت: ۹ اینطور نیست. در واقع ما در هر تیمی تفریحی می کنیم، خوشحال از خاصی برای کارکنان شخصی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم برای هواداران سودآور باشیم، مشخص باشید به همین الگو یکپارچه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالای جدول می رسیم.


انتهای پیام/