شهری دلهره آور است در اوکراین کدام ممکن است جادوگرها اجتناب کرده اند آن دفاع کردن می کنند (ویدیو)


شهر کنوتوپ در استان سومی در شمال شرقی اوکراین قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه در وسط میدان نبرد قرار دارد در ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امان مناسب رفتن می برد. آموزش داده شده است تبدیل می شود روس ها در شبیه به اوایل نبرد به این شهر حمله ور شدند، ولی فرمانده نیروهای روسی بعد اجتناب کرده اند منصفانه گفتگوی ۱۲ دقیقه ای همراه خود شهردار این شهر نیروها را اجتناب کرده اند این شهر خارج کرد. شنیده ها است کدام ممکن است دختران این شهر همه جادوگرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوه سربازارن روس را از نزدیک فوبیا زده کرد. {در این} ویدیو دختران گرجی را می بینیم کدام ممکن است ماسک پوتین را بر چهره زده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادو مجسمه او را به منقل می کشند.

به گزارش کاماپرس، جادوگرهای اوکراینی ادعا کردند کدام ممکن است پنجشنبه ۳۱ مارس مراسم مخصوصی برای نابودی پوتین برگزار می‌کنند. آنها در تپه لیسا هورا در حومه کیف مخلوط می‌شوند. این تپه در سنت اسلاوها محل گردهمایی جادوگرهاست!

پوتین نیروهایش را {برای شروع} نبرد در گذشته تاریخی ۲۰۲۲/۲/۲۲ وارد دونباس کرد. این نماد می‌دهد پوتین هم به اعداد جادویی اعتقاد دارد.

برای ورود فوری‌تر: