شیوع دو انفجار در مزارشریف تاکنون ۹ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت – قدس اینترنت | پایگاه خبریبه دلیل شیوع دو انفجار مرگبار در مزارشریف دستکم ۹ تن کشته و ۱۳ تن تولید دیگری زخمی شدند.

به گزارش قدس اینترنت، دارایی ها بومی در ولایت بلخ گفتن کردند کدام ممکن است به دلیل دو انفجار در خودروهای مسافربری در شهر مزارشریف، دستکم ۹ نفر تاکنون کشته و شماری تولید دیگری زخمی شده‌اند.

شاهدان می‌گویند کدام ممکن است انفجار نخست در نزدیکی روضه سخی در یک واحد ایستگاه خودورهای شهری منصفانه خودروی تونس را هدف قرار داده است.

در همین جاری براساس دانش مردم انفجار دوم در قلمرو سجادیه اول در بخش دهم شهر مزارشریف منصفانه خودوری فلان‌کوچ را هدف قرار داده است.

مسولان در بیمارستان بخش‌ای ابوعلی‌سینای بلخی می‌گویند کدام ممکن است به همان اندازه کنون پیکر ۹ تن اجتناب کرده اند این انفجارها به این بیمارستان منتقل شده‌ است.

آگاه می‌شود این ‌دو انفجار در قلمرو شیعه‌نشین مزارشریف رخ داده است.

اجتناب کرده اند سویی تولید دیگری نیز طالبان در ولایت بلخ  همراه خود تایید شیوع انفجار گفتن کرد {در این} انفجارها ۹ تن کشته و ۱۳ تن تولید دیگری زخمی شده‌اند.

۵‌شنبه هفته قبلی نیز در یک واحد حمله خونین بر مسجد سه‌دکان در شهر مزارشریف، بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ تن کشته و زخمی شدند.