ضرر کانکت شدن تلگرام – پیشگامیت


با بیرون تردید تلگرام یکی اجتناب کرده اند مورد پسند ترین ناخوشایند افزارهای پیام رسان است. اشخاص حقیقی زیادی در کل روز اجتناب کرده اند این ناخوشایند افزار جهت کشتی پیام استفاده می‌کنند، با این حال برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی بعضا همراه خود ضرر کانکت شدن تلگرام مواجه می‌شوند. بعد از همه همراه خود فیلتر شدن این جامعه پیام رسان، مشکلات مشتریان آن در ایران، تا حد زیادی نیز شده است. در وصل نشدن تلگرام چندین هدف مختلف موجود است کدام ممکن است در شکسته نشده به تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع‌هایی نیز برای تعمیر این مشکلات توصیه خواهیم کرد.

توضیحات کانکت نشدن تلگرام

شبیه به طور کدام ممکن است می‌دانید دلیل برای بی نظیر وصل نشدن تلگرام، فیلتر بودن . متعاقباً، برای پیوستن باید اجتناب کرده اند منصفانه این سیستم قند شکن هر دو وی پی * را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پروکسی تلگرام بیشترین استفاده را ببرید. چندین هدف مختلف برای وصل نشدن تلگرام موجود است کدام ممکن است سبب ماندن آن روی حالت Connecting هر دو عدم آپلود داده‌ها می‌شود. در شکسته نشده قصد داریم برخی اجتناب کرده اند رایج‌ترین توضیحات کانکت نشدن تلگرام را راه اندازی شد نماییم.  

عدم پیوستن به آنلاین

بالقوه است دلیل برای کانکت نشدن خواهید کرد به تلگرام {به دلیل} عدم پیوستن به آنلاین باشد. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو هر ناخوشایند افزار پیام رسان عکس با بیرون پیوستن به آنلاین کار نخواهد کرد. متعاقباً، خواهید کرد باید در ابتدا اجتناب کرده اند وصل بودن تجهیزات شخصی به آنلاین، ضمانت حاصل کنید.

سرعت نامناسب آنلاین

در صورتی کدام ممکن است سرعت پیوستن ارائه می دهیم آنلاین زیرین باشد، ناخوشایند افزار تلگرام نصب شده روی تلفن در کنار هر دو کامپیوتر خواهید کرد نمی‌تواند همراه خود سرورهای تلگرام ارتباط برقرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شخصی را به‌روز رسانی نمایید. پس ارائه می دهیم توصیه می‌کنیم کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند هر اقدامی، وضعیت پیوستن شخصی به آنلاین را تجزیه و تحلیل کنید.

غیر پرانرژی بودن قند شکن

پس اجتناب کرده اند فیلتر شدن تلگرام، برای ورود به آن است چاره ای جز استفاده اجتناب کرده اند قند شکن هر دو وی پی ان (VP*) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بهره گیری اجتناب کرده اند پروکسی تلگرام ندارید. متعاقباً حتما در گذشته اجتناب کرده اند حق ورود به تلگرام، قند شکن شخصی را روشن کنید. 

استفاده اجتناب کرده اند قند شکن نامناسب

در برخی اسبابک ها بالقوه است قند شکن خواهید کرد ضرر داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اثربخشی مورد نیاز را نداشته باشد؛ {در این} صورت چاره‌ای جز اصلاح قند شکن شخصی ندارید.

وصل نشدن تلگرام به سرور

بالقوه است ایراد اجتناب کرده اند شخصی این سیستم تلگرام باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی نتواند همراه خود سرورهای تلگرام ارتباط برقرار تدریجی.

فرآیند‌های تعمیر ضرر کانکت شدن تلگرام

اکنون کدام ممکن است همراه خود برخی اجتناب کرده اند توضیحات ضرر کانکت شدن تلگرام شناخته شده از حداکثر، خواهید کرد را همراه خود برخی اجتناب کرده اند فرآیند‌های تعمیر این ضرر شناخته شده می‌کنیم. برای تعمیر ضرر وصل نشدن به تلگرام هر دو شبیه به ضرر Connecting می‌توانید سطوح زیر را به همین ترتیب انجام دهید.

 1. متصل بودن به آنلاین را تجزیه و تحلیل کنید

در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها، مشتریان پیش اجتناب کرده اند اینکه مشخص شوند کدام ممکن است به آنلاین متصل هستند، این سیستم تلگرام را اجرا می‌کنند؛ کدام ممکن است {در این} حالت همراه خود ضرر وصل نشدن تلگرام مواجه خواهید شد. پس باید در اولین گام، وصل بودن تجهیزات شخصی به آنلاین وای فای هر دو سلولی دیتا را تجزیه و تحلیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وجود این پیوستن، ضمانت حاصل نمایید.

 1. استاندارد سرویس آنلاین را تجزیه و تحلیل کنید

پس اجتناب کرده اند اینکه مشخص از حداکثر تجهیزات‌تان به آنلاین متصل است، باید استاندارد پیوستن شخصی را تجزیه و تحلیل کنید. اگر جامعه اینترنتی کدام ممکن است به آن است متصل هستید، دچار اختلال باشد، این سیستم تلگرام هم نمی‌تواند به سرورهایش کانکت شود. به دلیل خواهید کرد همراه خود ضرر وصل نشدن تلگرام رو به رو می‌‌شوید. پس خواهید کرد می‌بایست استاندارد سرویس آنلاین شخصی را نیز تجزیه و تحلیل نمایید. 

برای امتحان کردن این می‌توانید منصفانه موقعیت یابی را در مرورگر شخصی باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اپلیکیشن عکس را اجرا نمایید. اگر موقعیت یابی هر دو این سیستم‌های تولید دیگری هم اجرا نشدند، به مستعد ابتلا به، آنلاین خواهید کرد ضرر دارد. برای تعمیر ضرر می‌توانید جامعه آنلاین شخصی را اصلاح دهید هر دو منتظر بمانید به همان اندازه اختلال‌ آن برطرف شود؛ در هر مورد دیگر، ایراد اجتناب کرده اند این سیستم تلگرام شماست.

 1. صحت کار کردن سرورهای تلگرام را تجزیه و تحلیل کنید

در مواقعی بالقوه است سرورهای تلگرام دچار اختلال شده هر دو همراه خود بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا‌های فوق العاده زیادی مواجه شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل برای {نمی توانند} تقاضا‌های خواهید کرد را پاسخ دهند. {در این} صورت،  می‌توانید مدتی پایداری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یک بار دیگر تجزیه و تحلیل نمایید. هنگامی کدام ممکن است ضرر سرورهای تلگرام تعمیر شد، خواهید کرد می‌توانید اجتناب کرده اند این اپلیکیشن بیشترین استفاده را ببرید. 

 1. محدودیت‌های این سیستم آنتی ویروس را تجزیه و تحلیل کنید

اگر منصفانه این سیستم آنتی ویروس بر روی گوشی تلفن در کنار هر دو کامپیوتر خواهید کرد نصب شده باشد، بالقوه است ورود تلگرام به آنلاین را محدود تدریجی. برای تصور این موضوع وارد این سیستم آنتی ویروس شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود‌های تلگرام را تجزیه و تحلیل نمایید.

 1. ورود این سیستم تلگرام را تجزیه و تحلیل کنید

در برخی شرایط بالقوه است خواهید کرد به صورت آگاهانه هر دو ناآگاهانه، ورود تلگرام به آنلاین را محدود کرده باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع موجب بروز ضرر کانکت شدن تلگرام شود. در صورت استفاده اجتناب کرده اند سلولی دیتا باید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است محدودیت خوردن داده را برای آن پرانرژی نکرده باشید. برای تصور این موضوع در سیستم مسئله اندروید سطوح زیر را دنبال کنید.

 • به بخش Settings بروید؛
 • انتخاب Data Usage را انواع کنید؛
 • در تب Mobile هر دو Mobile Data  انتخاب Set Mobile Data Limit را پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوید کدام ممکن است این ویژگی غیر پرانرژی بودن باشد.

حافظه کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیتای تلگرام را پاک کنید

 • انتخاب Settings را انواع کنید؛
 • انتخاب Data & Storage را انواع نمایید؛
 • انتخاب Storage Usage را انواع کنید؛
 • انتخاب Clear Cache را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این Local Database را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جلوگیری از داده‌های این سیستم موافقت نمایید.

برای بردن حافظه کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیتای تلگرام اجتناب کرده اند طریق تجهیزات اندرویدی، سطوح زیر را دنبال کنید:

 • وارد بخش Settings تجهیزات شخصی شوید؛
 • انتخاب Apps هر دو Applications را انواع نمایید؛
 • این سیستم تلگرام را اجتناب کرده اند فهرست حاضر شده، انواع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق انتخاب Clear Cache را انتخاب کنید و انتخاب کنید Clear Data، داده‌های این سیستم را پاک نمایید.
 • این سیستم تلگرام را بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر نصب کنید                                  

 • این سیستم تلگرام را به‌روز رسانی نمایید

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است همه وقت برای دانلود هر دو به‌روز رسانی این سیستم تلگرام اجتناب کرده اند دارایی ها اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت مربوط به گوگل پلی (Google Play) هر دو کافه بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اپ‌استور استفاده نمایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها بی نام استفاده نکنید.

اجتناب کرده اند تلگرام‌های غیر مناسب استفاده نکنید

به مستعد ابتلا به فرآیند‌های بالا، ضرر کانکت شدن تلگرام را تعمیر خواهد کرد، با این حال در صورتی کدام ممکن است سودآور به این کار نشدید، توصیه می‌کنیم جز مدل بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگرام ایکس اجتناب کرده اند هیچ این سیستم عکس استفاده نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نصب تلگرام‌های گاه به گاه مربوط به موبوگرام، هاتگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگرام طلایی پرهیز نمایید. عملکرد ضد فیلتر بودن تلگرام‌های گاه به گاه موجب شده به همان اندازه اشخاص حقیقی زیادی اقدام به نصب آن‌ها نمایند؛ به معنای واقعی کلمه هستند این این سیستم‌ها اجتناب کرده اند پروکسی موجود در این سیستم ای استفاده می‌کنند، با این حال ضرر اجتناب کرده اند جایی آغاز می‌شود کدام ممکن است شخصی سازنده‌های تلگرام‌های گاه به گاه بالقوه است کدهای مخرب به این سیستم اضافه نمایند کدام ممکن است سبب نقض حریم شخصی شود.