طارمی ورزشی همراه خود کره‌جتوبی را اجتناب کرده اند کف دست داد؟


مهدی طارمی در مخلوط کردن
بی نظیر پورتو مقابل بواویشتا حضور داشت، با این حال در لحظات پایانی اجتناب کرده اند مخلوط کردن خط خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی
روی نیمکت ننشست
.

رسانه‌های پرتغالی در
خبری مدعی شدند کدام ممکن است نگاهی به کرونای ستاره کشورمان سازنده ادعا شد
.

همراه خود این شرایط «طارمی»
دیدار کارکنان سراسری کشورمان مقابل کره جنوبی را اجتناب کرده اند کف دست خواهد داد
.

اجباری به اشاره کردن است مهدی طارمی  همراه خود به دست آوردن ۳۲ گل  در ۶۱ ورزشی در لیست  برترین گلزنان کارکنان پورتو قرار گرفته است..

بالا گزارش// ا.م