ظریف مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات شده است؟ – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، حسن بهشتی‌پور، کارشناس امتیازات پوشش خارجی در تحلیل دلیل برای تمدید شده شدن وقفه در مذاکرات وین اجتناب کرده اند گذشته تاریخی بیستم اسفندماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است پیش بینی می‌سر خورد بازدید معاون در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا تحولی را {در این} بخش رقم بزند، سبدها پیش روی بازگشت هیات‌ها پای میز مذاکره چیست، ذکر شد: ضرر درست در این لحظه در الگو احیای برجام به انتظاراتی کدام ممکن است تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن اجتناب کرده اند یکدیگر دارند، درمورد می‌شود؛‌ به این تکنیک کدام ممکن است ۲ طرف انتظاراتی دارند کدام ممکن است، این انتظارات تاکنون برآورده نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل در جاری حاضر در بن‌بست قرار داریم.

به گزارش ایلنا، وی شکسته نشده داد: {در این} معنی منصفانه طرف باید اجتناب کرده اند انتظارات شخصی عدول تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه آنجایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دارایی ها آمریکایی شنیده‌ایم، این ملت قصد خارج کردن شناسایی سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست گروه‌های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هم معتقد است کدام ممکن است اولا، سپاه بخشی اجتناب کرده اند نیروهای مسلح ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورپذیر نیست کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند نیروهای مسلح منصفانه ملت اجتناب کرده اند سمت کشوری تولید دیگری تحریم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریست نامیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا سپاه در بخش‌های متنوع مالی ایران بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحریم بخشی اجتناب کرده اند اقتصاد ایران را همچنان در تحریم به نظر می رسید می‌دارد.

بهشتی‌پور افزود: باید به این مساله هم ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است دایره این تحریم به قدری بزرگ است کدام ممکن است حتی اجتناب کرده اند ورود منصفانه خواننده همراه خود دارا بودن ویزای قانونی آمریکا {به دلیل} آنچه گذراندن دوران سربازی در سپاه عنوان شده، به این ملت ممانعت می‌تدریجی. چنین مصداقی باید ایران را در اصرار برای برداشته شدن تحریم سپاه مصرتر تدریجی.

این کارشناس پوشش خارجی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است برخی گمانه‌زنی‌ها اجتناب کرده اند تقاضا روسیه اجتناب کرده اند ایران برای تعویق مذاکرات اطمینان حاصل شود که رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فاجعه اوکراین حکایت دارد،‌ خواه یا نه این امکان موجود است کدام ممکن است مسکو در بازدید وزیر امور خارجه به این ملت چنین درخواستی را مطرح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تهران نیز مورد قبول واقع شده است باشد، ذکر شد: اگر قرار بود روسیه نقشی در انتخاب ها ایران داشته باشد، هماهنگی سال ۲۰۱۵ نیز حاصل نمی‌شد؛ چراکه در فایل صوتی معروف آقای ظریف شنیدید کدام ممکن است گفتند روسیه همراه خود هماهنگی جایگزین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد آن را نیز عدم حضور وزیر امور خارجه این ملت در عکس سوغات ادعا هماهنگی عنوان کردند.

وی شکسته نشده داد: ما ایرانی‌ها منصفانه قوانین عمومی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره می‌خواهیم ناکامی شخصی را به گردن امکانات‌های خارجی بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در کل گذشته تاریخی موجود بوده؛ در واقع من می خواهم آنقدر آسان نیستم کدام ممکن است بگویم امکانات‌های خارجی هیچ تاثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفوذی در ایران ندارند با این حال اینکه در درجه انتخاب‌سازی منتظر نظر کشورهای تولید دیگری باشیم، دقیق نیست.  واقعیت اینجا است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مشکلات ما ناشی اجتناب کرده اند عدم مدیریت مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم آگاهی از واقعی اجتناب کرده اند روابط بین‌الملل است کدام ممکن است باعث می‌شود تصور کنیم هرآنچه نیاز کنیم باید محقق شود.

وی افزود: دنیای روابط بین‌الملل دنیای کار با هم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم جایگاه شخصی را در صحنه بین‌الملل {به درستی} ترسیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مبنای آن جایگاه، حقوق شخصی را مطالبه کنیم با این حال وقتی بیش اجتناب کرده اند آنچه جایگاه ماست، مطالبه می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اجباری برای نتیجه گیری آن را نداریم،‌ درخواست شده است‌مان محقق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تقصیر را به گردن امکانات خارجی می‌اندازیم. در خصوص مساله احیای برجام هم واقعیت اینجا است کدام ممکن است ما انتظاراتی داریم کدام ممکن است برای مثال اجتناب کرده اند زبان آقای نبویان، مشاور مجلس خاص شده کدام ممکن است انگشت‌نیافتنی است با این حال عدم نتیجه گیری آن را به گردن نیروی کار آقای ظریف می‌اندازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر آسان‌انگارانه است کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنیم تنظیم اشخاص حقیقی، رویکرد ملت در قبال موضوعات را تنظیم می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک توجیه خم شده است.

وی تاکید کرد: ما انتظاراتی را در مسیر درست حرکت کنید احیای برجام مطرح کرده‌ایم کدام ممکن است آن انتظارات عملا انگشت نیافتنی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید {به سمت} مواردی برویم کدام ممکن است در چهارچوب برجام قابل نتیجه گیری باشد. اگر می‌توانیم در موجود در اقداماتی را انجام دهیم کدام ممکن است تحریم‌ها را خنثی هر دو کم‌تأثیر تدریجی،‌ {به سمت} آن مسیر حرکت کنیم با این حال اینکه بخواهیم ناکامی شخصی را گردن روسیه هر دو آمریکا بیندازیم واقع‌بینانه نیست. در واقع این انتظارات غیرواقعی اجتناب کرده اند سوی آمریکا هم مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌بینیم آقای بایدن در شبیه به مسیر ترامپ قدم گذاشته است.