عربستان چاره ای جز پذیرش توقف یمن نداشته است/ انصارلا «تکنیک متعادل سازی ترور» را در مخالفت با ائتلاف عربی انواع کرده است/ خواستن ریاض به کالا نفت انصافاًً رام شده است.


عربستان چاره ای جز پذیرش توقف یمن نداشت/ انصارلا این را انتخاب کرد

این کارشناس امتیازات جهان ذکر شد: همزمانی حمله انصارالله به آرامکو همراه خود فاجعه نشاط ناشی اجتناب کرده اند پرونده اوکراین به خوبی آرم داد کدام ممکن است سعودی ها در موضع نقطه ضعف قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله توقف را پذیرفتند.


حسن هانی زاده کارشناس امتیازات جهان در تشریح علل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه منقل بس ۲ ماهه در یمن به خبرنگار ایلنا ذکر شد: عربستان بیش اجتناب کرده اند قبلی همراه خود مشکلات میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سیاسی مواجه است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است انصارالله بیش اجتناب کرده اند ۲ سال پیش توانست ارزش‌های عربستان در یمن را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است ما شاهد اجرای «تکنیک موازنه ترور» علیه ائتلاف سعودی توسط یمنی‌ها هستیم. پیشروی های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش یمن گرچه {در این} هفت سال ۹ تنها گرد و غبار عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی را هدف قرار داده است، اما علاوه بر این اساساً می بینیم کدام ممکن است اخیراً نمایندگی نفتی آرامکو متعلق به عربستان سعودی بار تولید دیگری مورد حمله قرار گرفته است.


وی شکسته نشده داد: مناسب است کدام ممکن است کشورهای غربی قابل مقایسه با قبلی اجتناب کرده اند حمله ها انتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع عربستان موضع گرفته اند، با این حال ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است کمیت صادرات نفت عربستان پس اجتناب کرده اند حمله اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون بشکه به شش میلیون بشکه کاهش کشف شد. ” موضوع تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است یک بار دیگر دفاعی کدام ممکن است به ریاض گرفت، حمله ها اثیری را در حمله ها خلاص شدن از شر نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه امتیازات باعث شد یک بار دیگر اجتناب کرده اند تذکر میدانی اجتناب کرده اند انصارالله بهتر باشد. {در این} میان ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تاثیر نبرد اوکراین بر صادرات نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت عربستان در مدار باعث شد به همان اندازه حمله ها انصارالله به آرامکو شرایط جدیدی را برای ریاض تحمیل تنبل. با بیرون شک این حمله ها انصارالله یمن به آراما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقارن آن همراه خود پرونده اوکراین خوب انواع شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها جستجو در منقل بس برای سعودی ها بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ریاض آرم داد کدام ممکن است خواستن آنها به کالا نفت انصافاً رام کننده است.


این تحلیلگر امتیازات سیاسی تصریح کرد: به اعتقاد من می خواهم گفتن مشاور گروه ملل در یمن در خصوص هماهنگی ۲ ماهه بازدید این ملت در حمله ها فعلی انصارله به آرامه تاثیر داشته است. در همین جاری ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی اجتناب کرده اند سال قبلی همراه خود مقامات عراق مذاکره کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع منقل بس در یمن قابل دستیابی است بخشی اجتناب کرده اند این مذاکرات در سال قبلی بوده باشد. اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه سال قبلی، چندین در اطراف مذاکرات بین ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران در بغداد {انجام شده} است کدام ممکن است در آن سعودی ها اجتناب کرده اند پذیرش هرگونه توقف خودداری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به نظر می رسد مانند است چاره ای جز مذاکره همراه خود انصارالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مذاکرات سراسری ندارند. منصفانه. توقف یمن {وجود ندارد}. اگر منقل بس را شدید نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر توسعه را رها نکنند، با بیرون شک شاهد اقدامات میدانی انصارله علیه ریاض خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد}، یمنی ها همراه خود رویارویی دردسرساز تری مواجه خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بار تولید دیگری به سیاسی تغییر احتمالاً خواهد بود. منصفانه – ایست امنیتی. تبدیل می شود.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: این در حالی است کدام ممکن است مشاور گروه ملل مجددا اصرار مذاکره مستقیم همراه خود سعودی ها را به سعودی ها داده است، باید دید ریاض {در این} میان چگونه حرکت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر زیر بار مذاکره مستقیم نروند، این مورد با بیرون شک برای عربستان سعودی دردسر {خواهد بود}.” در همین جاری، افسران غربی به مدیریت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، علناً اجتناب کرده اند منقل بس حمایت کردند، با این حال {در این} میان، ورزشی مضاعف را در اصل کار شخصی قرار دادند. کاخ سفید ذکر شد کدام ممکن است اگرچه این توسعه را تایید می تنبل، با این حال در نظر گرفته شده نمی شود کدام ممکن است کافی باشد. بایدن گفتن می تنبل کدام ممکن است منقل بس باید به طور مناسب پایان یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد باید نوک یابد، با این حال این گونه است کدام ممکن است می بینیم وضعیت یمن همراه خود ریختن نیروهای این ملت جدی تر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو از برخی از معانی بلند مدت پرونده این ملت را مطرح می تنبل.همراه خود تن پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال.


انتهای پیام/