عفو بین الملل: استناد طالبان به شریعت ترفندی عجیب و غریب برای محروم کردن دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها اجتناب کرده اند حقوق شان است | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan


شفقناافغانستان-گروه عفو بین الملل می گوید گروه جهانی باید در مذاکره همراه خود طالبان، حقوق دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها را جاده سرخ شخصی بدانند چرا کدام ممکن است تعطیل مکاتب دخترانه در افغانستان نتایج جبران ناپذیری بر بلند مدت خانم ها این ملت دارد.

به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان، در گزارش عفو‌ بین‌الملل کدام ممکن است درست در این لحظه (دوشنبه، ۸ حمل) آشکار شده، آمده است کدام ممکن است محرومیت خانم ها اجتناب کرده اند حق تحصیل، تأثیر فشرده‌ای بر توجه‌انداز تبدیل کردن اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی افغانستان نیز می تواند داشته باشد.

{در این} گزارش مجدد به نقل اجتناب کرده اند یمینی میشرا، سرپرست عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی آمده است کدام ممکن است استناد طالبان به شریعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت افغانستان، خوب ترفند عجیب و غریب برای محروم‌کردن دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها اجتناب کرده اند حقوق آنها است. او توجیه‌ طالبان دانستن درباره‌ی تعطیل مکاتب را غیر باورپذیر خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است است کدام ممکن است این انتخاب نقض بدیهی حق آموزش است کدام ممکن است بر بلند مدت میلیون‌ها زن سایه افکنده.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است کدام ممکن است طالبان باید با بیرون تأخیر به خانمها در هر سنی اجازه دهد کدام ممکن است به مکتب بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند «بهانه‌های بدبینانه برای پیشبرد این سیستم تبعیض‌آمیز شخصی بازو بردارند.»

این نهاد اجتناب کرده اند گروه بین‌المللی درخواست شده است است کدام ممکن است حق تحصیل دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها را در جریان مذاکرات همراه خود طالبان جاده سرخ قرار دهد.

یمینی میشرا اجتناب کرده اند اعتراضات دختران علیه پوشش‌های طالبان تقدیر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است است کدام ممکن است دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها در افغانستان، برای امید می‌جنگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گروه بین‌المللی نباید آنها را {در این} زمان ظریف رها تنبل.»

نویده خراسانی، خوب پرانرژی حقوق دختران اجتناب کرده اند گروه جهانی درخواست شده است است کدام ممکن است طالبان را پاسخگو قرار دهد به همان اندازه این گروه تضمین‌هایی را کدام ممکن است با اشاره به حقوق دختران داده است، رعایت تنبل.

عفو بین‌الملل آموزش داده شده است است کدام ممکن است به تذکر می‌رسد کدام ممکن است طالبان {به آرامی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته در جاری یادآور پوشش‌های «سرکوبگرانه دهه ۱۹۹۰ هستند، روزی کدام ممکن است تمام مکاتب دخترانه تعطیل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران اجازه حضور در انظار کلی را نداشتند».

یمینی میشرا آموزش داده شده است است کدام ممکن است حق تحصیل خوب حق اساسی بشری است کدام ممکن است طالبان به‌عنوان مقام‌های بالفعل افغانستان، موظف به رعایت آن هستند. او آموزش داده شده است است کدام ممکن است پوشش‌هایی کدام ممکن است در جاری حاضر توسط طالبان دنبال می‌شود، تبعیض‌آمیز، ناعادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقض اصول بین‌المللی است.