عکسها هولناک اجتناب کرده اند ریزش کوه در محیط خیابان هراز + فیلم


ویدیویی اجتناب کرده اند ریزش کوه در محیط خیابان هراز چاپ شده شده است.

حاشیه جاده هراز

ویدیویی هولناک اجتناب کرده اند ریزش کوه در محیط خیابان هراز در عصر ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را ببینید.