عکس گرفتن به ۱۵ نفر در ایالت کالیفرنیا آمریکا/ ۶ تَن کشته شدند – قدس تحت وب | پایگاه خبریدر حادثه عکس گرفتن بامداد بلافاصله در شهر ساکرامنتو واقع در ایالت کالیفرنیا در آمریکا، ۶ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تَن نیز زخمی شدند.

به گزارش قدس تحت وب به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس آمریکا گفتن کرد کدام ممکن است در حادثه عکس گرفتن بامداد بلافاصله یکشنبه در وسط ایالت کالیفرنیا به سوی ۱۵ نفر، ۶ تَن کشته شدند.

بر ایده گفتن پلیس آمریکا، {در این} حادثه ۹ نفر نیز زخمی شده اند.

پلیس ایالت کالیفرنیا به همان اندازه کنون عمیق یک زمان کوتاه را دانستن درباره حادثه بلافاصله حاضر کرده است.

به همان اندازه کنون دانش بیشتری در خصوص هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بازداشت مسئله این عکس گرفتن چاپ شده نشده است.

در حالی کدام ممکن است روزانه خبرهای متعددی در خصوص عکس گرفتن در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار بالای جان باختگان {در این} حوادث چاپ شده می‌شود، سرسرا قادر مطلق سلاح اجازه نمی‌دهد کدام ممکن است قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح {در این} ملت تصویب شود.

به راحتی در دسترس است بودن سلاح خوب و دنج در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا بسیاری از مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده به همان اندازه بیشتر اوقات افراد اسلحه خصوصی در اختیار داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل برای آمار قتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار {در این} ملت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سلاح خوب و دنج فوق العاده بالا است.

تأمین: مهر