غنا {در خانه} حریف گل زد. نیجریه شکاف زیادی همراه خود جام جهانی قطر دارد


غنا در خانه حریف گل زد.  نیجریه فاصله زیادی با جام جهانی قطر دارد

نیجریه اجتناب کرده اند جام جهانی بردن شد.


به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدار بازگشت مرحله مقدماتی جام جهانی قطر، ۲ کارکنان غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیجریه در پایتخت نیجریه به مصاف هم رفتند کدام ممکن است در اولین دیدار ۲ کارکنان به نتیجه صفر بر صفر رسیدند. بار.


در نهایت ورزشی ۲ کارکنان به جذب می کند خوب بر خوب رسیدند به همان اندازه غنا به خاطر گلزنی تا حد زیادی راهی جام جهانی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطر بازدید تدریجی.


انتهای پیام/