فرزاد فرزین در بیمارستان بستری شد


فرزاد فرزین خواننده پاپ موسیقی کشورمان کدام ممکن است قرار بود امشب در کنسرتی مشترک همراه خود ایلیاس یالچینتاش روی صحنه برود، {به دلیل} نقطه ضعف جسمانی در بیمارستان بستری شد.

کد خبر: ۵۲۶۴۷

گذشته تاریخی تخلیه: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۳:۵۷ – ۳۱ March 2022

فرزاد فرزین

تسنیم نوشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین اتفاق‌های جهان موسیقی در نوروز امسال، برگزاری اجرای زنده مشترک فرزاد فرزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلیاس یالچینتاش خواننده ترکیه‌ای است. یالچینتاش اجتناب کرده اند خوانندگانی است کدام ممکن است در ایران دنبال کنندگان متعدد دارد. تعدادی از باری هم زمزمه‌ی برگزاری اجرای زنده این خواننده ترکیه‌ای در ایران شنیده شد به همان اندازه آخر در سال ۱۳۹۷ اجرای زنده او در جزیره کیش برگزار شد.
امشب، با این حال تصور به کدام ممکن است اجرای زنده مشترک ایلیاس یالچینتاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزاد فرزین در استانبول برگزار شود. کنسرتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ساعت ۲۰ در سالن «نیروی کار شو سنتر» استانبول روی صحنه می‌رود. فرزاد فرزین، با این حال توان حضور {در این} اجرای زنده را ندارد.
فرزین اجتناب کرده اند تعدادی از روز پیش برای برگزاری این اجرای زنده به استانبول سفر کرده بود. اطرافیان این خواننده می‌گویند کدام ممکن است فرزاد فرزین اجتناب کرده اند ۲ روز پیش دچار بیماری شده کدام ممکن است حاصل آن نقطه ضعف از حداکثر جسمی است. او به بیمارستان منتقل شده به همان اندازه تحمل مراقب‌های ویژه قرار گیرد.
اکنون خبر رسیده کدام ممکن است اوضاع این خواننده ایرانی تعریفی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیشتر احتمال دارد امکان حضور در اجرای زنده امشب را ندارد. همراه خود این جاری مسئولان برگزاری این اجرای زنده انتخاب گرفته‌اند کدام ممکن است اجرای زنده را همراه خود حضور ایلیاس یالچینتاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون فرزاد فرزین برگزار کنند.
به این انجمن کنسرتی کدام ممکن است قرار بود به طور مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور ۲ خواننده ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه‌ای در شهر استانبول برگزار شود، تنها همراه خود حضور خواننده ترکیه‌ای به صحنه خواهد سر خورد.

به گزارش تابناک جوان، مشاوره تبدیل می شود فرزاد فرزین به کرونا مبتلا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعات جدیدترین وضعیت او بیشتر اجتناب کرده اند در گذشته شده است.