فعالان صنایع دستی در ۲۰۰ روز قبل از امروز ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اکتسابی کردند.


فعالان صنایع دستی در 200 روز گذشته 1100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

سخنگوی مقامات اظهار داشت: در ۲۰۰ روز ابتدایی مقامات سیزدهم ۱۵۵ پروانه صنایع دستی اجتناب کرده اند نقش ها خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند آن گزارش شد.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در صفحه خصوصی شخصی در توییتر نوشت:


رنگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعاب‌های جدید صنایع دستی همراه خود سه اقدام حکومت خلق در ۲۰۰ روز احیا شد: ۱۹ تخصص فراموش شده در ۱۸ روز. ۱۵۵ مجوز صنایع دستی اجتناب کرده اند نقش ها خانگی مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شده است. ۱۱۰۰ میلیارد تن تسهیلات به فعالان صنایع دستی داده شده است.انتهای پیام/