فوتبال آسیا در آستانه تصمیمی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم!


رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در مونتاژ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگی کرد.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در مونتاژ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگی کرد.

به گزارش خبرورزشی، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه خود حضور اعضای شخصی همانطور که صحبت می کنیم در دوحه مونتاژ ای را برگزار کرد به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد پیشرفت فوتبال آسیا انتخاب‌گیری‌هایی انجام شود.

 

{در این} مونتاژ شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به لزوم همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد {در این} گروه برای پیشرفت فوتبال آسیا در بلند مدت تاکید کرد.

 

یکی اجتناب کرده اند امتیازات مهم مورد تجزیه و تحلیل {در این} مونتاژ نحوه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ همراه خود فرمت جدید یعنی فرمت اتحادیه اروپا بود. پیش اجتناب کرده اند این لیگ قهرمانان آسیا اجتناب کرده اند بهار تحریک کردن می شد ولی همراه خود انتخاب کمیته اجرایی تحریک کردن این مسابقات به پاییز موکول شد.

 

اجتناب کرده اند تولید دیگری انتخاب ها مهم {در این} مونتاژ خوب ارزش دادن به رقبا‌های AFC کاپ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اجرایی شدن این قالب خدمه‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا مقیاس را کاهش می دهد به همان اندازه رقبا‌های AFC کاپ افزایش پیدا تدریجی.

 

مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران شناخته شده به عنوان نائب رئیس AFC {در این} مونتاژ حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد انتخاب‌گیری‌ها نمایندگی کرد.